Gotický skvost - hrad Karlštejn - nechal v roce 1348 vystavět český král a římský císař Karlem IV. Základní kámen středověkého hradu byl slavnostně položen 10. června 1348. Stavba probíhala v letech 1348 -1357 a vnitřní výzdobu zakončili až v roce 1365, kdy došlo k vysvěcení Kaple sv. Kříže ve Velké věži. Nejprve se jednalo o jednoduchou stavbu s jednou věží, kde se měly později ochraňovat korunovační klenoty Svaté říše římské a relikvie, proto se také přistavěly nové věže.

Král Vladislav Jagellonský vydal v roce 1500 Vladislavské zřízení zemské, které jasně definuje přísahu pro purkrabí na Karlštejně. Hrad, korunu, klenoty a zemská privilegia museli chránit pod trestem smrti, ztráty majetku a cti a vyhnáním potomků ze země.

Hrad prošel po roce 1480 stavebními úpravami v pozdně gotickém slohu a následně v poslední čtvrtině 16. století renesanční přestavbou. Při poslední významné přestavbě v duchu purismu z konce 19. století, vedené architektem Josefem Mockerem, získal hrad dnešní vzhled.

Jednotlivé části hradu jsou umístěny do různých výškových úrovní, které vyjadřují jejich význam. Hradu dominuje masivní hranolová věž zvaná Velká. Hlavním prostorem této věže a celého hradu je kaple sv. Kříže. Její stěny obíhá ve spodní části pás s broušenými polodrahokamy, vsazenými do pozlaceného štuku. Čela kleneb vyplňují deskové obrazy, převážně od Mistra Theodorika, které jsou gotickými malbami světového významu.

Unikátní soubor 129 maleb, představuje "veškeré vojsko nebeské", ideální nebo přibližné podobizny světců, svatých papežů a biskupů, rytířů thébské legie, svatých vládců a církevních učitelů. Tato díla navrhnul a většinu z nich namaloval Mistr Theodorik, "dvorní malíř" Karla IV. Výzdobu kaple doplňují nástěnné malby. Klenba je celá pozlacena a pokryta čočkami z benátského skla.

Od roku 1918 patří hrad Karlštejn ke státnímu majetku a od roku 1962 je národní kulturní památkou.

„Majestátní silueta hradu Karlštejn sice vyvolává pocit stability, nicméně i tento velikán trpí jak skrytými neduhy, tak vysokým návštěvnickým provozem. Proto již nestačí prováděná údržba a památka vyžaduje větší stavební zásah,“ vysvětluje důvody nutné obnovy hradu, symbolicky zahájené 23. 4., do kterého v loni zavítalo přes 228 tisíc návštěvníků, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Předmětem projektu Hrad Karlštejn – klenot české země je rehabilitace a obnova přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa a východní části hradního purkrabství, kde bude zřízeno návštěvnické centrum. Rozpočet projektu činí necelých 95 miliónů Kč a z 85 procent bude hrazen z prostředků EU.

V rámci realizace projektu se počítá s krátkodobými uzavírkami z technologických důvodů nebo z důvodů zajištění bezpečnosti návštěvníků při provádění prací v prostoru nádvoří nebo na přístupu do hradu. Stávající návštěvnické okruhy však nebudou stavebními pracemi přímo zasaženy a budou tedy návštěvníkům dále přístupné.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.