Karlštejnský poklad představuje exponáty, které tvořily součást vybavení kaplových prostor hradu Karlštejn a sloužily k vykonávání církevních obřadů. Slohově představují období od vrcholné gotiky až po 19. století. Vystavené části pokladu jsou na mimořádně vysoké řemeslné a umělecké úrovni a byly vyrobeny z drahých kovů. Nalezneme zde monstrance, kalichy, svícny, látkové bohatě zdobené koruny či tepaný pohárek ze zlaceného stříbra.

Součástí pokladu jsou také velmi vzácná ornáty (mešní roucha) z 15. a 16. století, které byly vytvořeny převážně v Čechách z italských látek (samet a damašek). Unikátní jsou právě díky pracně vyšívaným plastickým motivům.   

Nejstarším exponátem je tzv. antická gema – kámen s reliéfem obličeje medúzy ze 3. až 4. století. Ta původně tvořila součást Karlovy sbírky podobných gem.

Kuriozitou a dětmi velmi oblíbeným exponátem je hlava krokodýla zřejmě ze 14. století. O té existují záznamy v hradních inventářích již z roku 1515, kde je uvedeno, že se jedná o hlavu draka zabitého svatým Jiřím a uchovávanou mezi ostatními poklady v Kapli sv. Kříže.

Karlštejnský poklad je možné na Karlštejně vidět v rámci I. prohlídkové trasy a to denně kromě pondělí (v červenci a srpnu denně) podle otevírací doby hradu a není třeba prohlídku dopředu rezervovat. Nutnost rezervace platí pouze pro organizované skupiny. 

Historie pokladu

Historie tzv. Karlštejnského pokladu je velmi dlouhá a datuje se již do doby Karla IV. Karlova sběratelská činnost je dobře známa a proto lze předpokládat, že císař budoval Karlštejn nejen jako svoji rezidenci, ale také jako pokladnici pro uchování svých sbírek.

Ucelený soubor původního Karlova pokladu se bohužel na Karlštejně v původním rozsahu nedochoval, protože se jeho jednotlivé části v průběhu staletí z hradu postupně odvážely do Prahy. Poprvé již za Zikmunda Lucemburského v 15. století. Tak se některé exponáty původem z Karlštejna dostaly např. i do Svatovítského pokladu na Pražském hradě, kde jsou uloženy dodnes.

Další část pokladu byla pravděpodobně za husitských válek z obavy před pleněním zazděna do hradní zdi. Objeven byl dělníky až v 19. století při rekonstrukci hradu a Ti jej prodali pražskému směnárníkovi. Dalšími prodeji se pak nalezený poklad dostal do vlastnictví rodiny Jindřicha Waldese, který jej později věnoval Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze.

Více informací naleznete na www.hradkarlstejn.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.