„Obě koruny uvidí všichni návštěvníci, kteří v období 5. 8. - 15. 10. 2017 navštíví I. prohlídkový okruhu hradu, a to za běžné vstupné. To znamená, že za císařskou korunu na Karlštejně nebudou samozřejmě vybírány žádné příplatky ke vstupnému,” říká kastelán hradu Jaromír Kubů.

Kopie císařské koruny, která byla na hradě vystavována už v letech 2009 až 2015, se na Karlštějn vrací díky nabídce hejtmanky Středočeského Kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Výrobu koruny kraj financoval, nyní je umístěna do Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře. Na prohlídkové trase budou obě koruny vystaveny až do 15. září 2017.

„Umístěním koruny do expozice hradu Karlštejn tak dochází stejně jako v roce 2009 k symbolickému návratu císařských korunovačních klenotů na Karlštejn, kde byly uloženy císařem Karlem IV. již ve 14. století a pro jejichž uložení byla také budována kaple svatého Kříže ve Velké věži,” dodává kastelán Kubů.

Originál koruny je uložen v Hofburgu

Kopie císařské koruny byla vyrobena dle originálu v letech 2007 až 2009 týmem pana Jiřího Urbana. Je vyrobena z galvanicky pozlaceného stříbrného plechu, kopiemi polodrahokamů ze skla a pravých kamenů a smaltovými destičkami a jejím majitelem je Středočeký kraj.

Originál císařské koruny je nejdůležitější součástí tzv. říšského korunovačního pokladu a její originál je dnes umístěn ve vídeňském Hofburgu v císařské Klenotnici. Koruna bývá připisována svatému Karlovi Velikému, ale jedná o mladší práci. Říšskou korunu dal pravděpodobně zhotovit císař Ota I. pro svou korunovaci roku 962, konečnou podobu jí dal Konrád II. před svou císařskou korunovací v roce 1027.

Koruna byla vyrobena z ryzího zlata, ozdobena mnoha vzácnými drahými kameny (144) a tisícem perel. Nádheru koruny dovršuje výzdoba v podobě smaltovaných destiček, na nichž jsou zobrazeni bibličtí králové David a Šalamoun a prorok Izaiáš promlouvající ke králi Ezechiášovi a Ježíš Kristus v majestátu jako vzory panovnických ctností, a drobné zlatnické dekorace, tzv. filigrán. Osmiúhelníkový (oktogonální) tvar císařské koruny se střídajícími se figurálními emailovými (smaltovanými) a drahokamovými plátky je zcela ojedinělý.

Česká Svatováclavská koruna byla na Karlštejně poprvé uložena až dlouho po smrti Karla IV. (+1378), kdy ji v roce 1419 nechal z Pražského hradu Karlštejn převést Karlův syn Zikmund Lucemburský. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.