Skupině dětí z Jungmannovy základní školy zpočátku moc nepřálo počasí, proto část povídání byla realizována v prostorách muzea. Děti v expozici řemesel obklopily  rozměrný model města. Zde začal své povídání Mgr. David Palivec. Mluvil o vzniku města a mýtech o vzniku jména Beroun. Nejvíce děti zaujala varianta, při které název vznikl od slovesa brát. K té se ale odborný pracovník nepřikláněl.

Všichni poté vyrazili k Pražské bráně. Zde jsem se krátce zmínil o středověkém stavitelství a ukázal všem nejdůležitější znaky gotické architektury. Kolega Palivec pokračoval ve svém výkladu a zmínil se i o tom, že v Berouně kdysi stával klášter. Touto informací mladé posluchače zvláště překvapil.

Dalšími zastávkami byly Coufalova novobarokní radnice, obchodní dům Máj, sochy na berounském náměstí, novorenesanční Duslova vila, kostel sv. Jakuba Většího nebo třeba Plzeňská brána, kde mohli školáci obdivovat funkční barokní hodinový stroj. Z brány se také nabízel krásný výhled na celé město.

Děti provádí městem své spolužáky a známé

Podle zájmu se může škola přihlásit na pokračování, kde si žáci a studenti vymění role. Všichni se rozdělí do skupin a každá bude mít možnost nastudovat si připravené texty.

Až budou všechny skupiny dostatečně připraveny, realizují odborní pracovníci další setkání, tentokrát však opačně. Žáci a studenti budou provádět návštěvníky, nebo své spolužáky z nižších ročníků.

Přehled doprovodných programů pro školy i rodiče s dětmi naleznete na webu muzea http://muzeum-beroun.cz/doprovodneprogramy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.