Hagen se nekoná

Legenda o zbloudilém německém vojáku Hansi Hagenovi, který se na útěku před pronásledovateli v podzemí ztratil, zahynul tu a již léta straší, je příběhem značně rozšířeným. Podzemní výprava končí u štoly, kde je prý možné třemi údery železa v naprosté tmě Hagena přivolat. (Nepřišel!)

Amerika je souhrnný název pro soustavu vápencových lomů na Karlštejnsku, obří jámy jsou propojeny soustavou podzemních štol. Některé jako Velká a Malá Amerika, nebo Mexiko a Kanada mají na dně bezpřítoková jezírka.

Velká Amerika je nejznámější, vyhledávají ji stále filmaři, posloužila jako zapomenutelná kulisa Limonádového Joea a dalších snímků. Kdysi azurové jezero se pozvolna stává zeleným, koupání je zde sice nádherné, ale pro přírodu zničující. S každým plavcem se do vody dostávají nečistoty, od krémů počínaje, močí konče. Proto je území uzavřeno, všude visí tabule se zákazem vstupu, přesto každý rok voda čelí nelegálním nájezdníkům.

Podzemní prohlídka má dvě trasy vedoucí z pracoviště Lomy k Velké a na druhé straně k Malé Americe. Dlouhé úseky štol vyražených vodorovně přivádějí k výstupům nad Velkou Amerikou, zhruba ve výšce 25 metrů, výlezy jsou opatřeny mřížemi.

Vápenec pro Kladno

Tady se těžil ten nejkvalitnější vápenec používaný jako přísada při tavbě železa v kladenských ocelárnách.

Lomy vznikly v Českém krasu v 19. století, jsou na obou březích Berounky. Lomy u Mořiny byly otevřeny roku 1891, Ameriku a další lom v Kozolupech otevřeli v roce 1900. Otevíraly se takzvanou nálevkovou metodou.

Horníci prokopali do skály dlouhou hlavní vodorovnou štolu, z níž do stran razili průzkumné menší chodby k předem z povrchu vytipovaným místům. Když odhalili dostatečně bohaté ložisko kvalitního kamene, začali zespodu razit svislý nebo mírně nakloněný komín.

Když se dostali blízko povrchu, vyhloubili si pod klenbou stanoviště, z něhož postupně odstřelovali stěny komína. Ten se shora nálevkovitě zvolna rozšiřoval. Kámen padl dolů, kde se nakládal na hunty a spojovací štolou, vzniklou z průzkumné chodby, se odvážel k hlavní dopravní štole. Nakonec se prorazil strop nálevky na povrch a vznikl úzký jámový lom. Horníkům v práci dělal problém jíl, který se občas vyvalil z otevřené cesty.

Nedaleko Velké Ameriky se nachází Trestanecký lom (Mexiko). Na jeho okraji je zbudován malý památník na zde zahynulé. Byl to jeden z nejhorších socialistických lágrů.

Češi tu vraždili Čechy, normy na těžbu byly vražedné, dozor vykonávali ti nejhorší kriminálníci a sadisti. Z okna je vidět část zarostlé lokality. (Před našimi občany tu ale byl za 2. světové války pracovní tábor pro zločince a v letech 1945-1946 zde byli umístěni Němci.). Trestanecký lom byl zavřen v roce 1953.

Těžit se na Amerikách přestalo v roce 1963. V lednu 1994 došlo spolu se společností ČEZ a Českomoravský cement, a. s., k ustavení společnosti Lomy Mořina, spol. s r. o.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.