Naše cesta od nádraží ve Všeradicích nejprve zamířila k místnímu kostelu a odtud již kolem bývalé hájovny lesní cestou do Nesvačil. Celou cestu nás v sobotu provázel mírný déšť a mlžný opar v krajině. Nesvačily jsou malá vesnička v berounském okrese, nad kterou je vrch Šamor, a kousek od zmíněného vrcholu je skrytá vinařická střelnice pro střelbu na skeet a na trap.

Stoupáme vesnicí a až na horním okraji nás překvapí přírodní úkaz, a to místní vodopády. Protéká zde totiž Vodický potok a překonává značný výškový rozdíl. Podrobně jsme vše zdokumentovali a pokračovali stále výš a výš - až do nadmořské výšky 480 metrů (výchozí bod výletu byl 300 m n. m.).

Cestou míjíme opuštěnou trafostanici uprostřed pole a v otevřené krajině po levé straně míjíme nesvačilskou vyvěračku, která je krasovým pramenem.

Naše cesta se ubírá poté hustým lesním porostem a směřuje k zelené turistické značce na vrcholu Šamoru (480 m n. m.). Zde se napojujeme na krátký čas na turistickou značku směřující do obce Vinařice, kam však nedojdeme, jelikož těsně pod vesnicí odbočíme vlevo po asfaltové silnici k již zmíněné vinařické střelnici. Podle vzpomínek pamětníků zde dříve byl taneční parket, kde se pořádaly vesnické zábavy, nyní je to velice dobře udržovaná myslivecká střelnice. V případě, že zde neprobíhají střelby, je tu výborná možnost na občerstvení a posezení při cestě.

Po prohlídce střelnice scházíme dolů z kopce. Orientace v terénu je jednoduchá, i za špatné viditelnosti je nám vodítkem dobře znatelná silnice. Zajímavostí sobotního dne bylo, že oblačnost byla tak nízko nad krajinou, že vrcholy protilehlých kopců (necelých 400 metrů nad mořem) byly zahaleny pod mraky. Naše závěrečná část výletu pokračovala po silnici směřující do Všeradic.

Jelikož výlet byl veden mimo turistické trasy, krátce shrňme orientační body: Prvním orientačním bodem je všeradický kostel, dále bývalá myslivna v lese, nesvačilská náves, Vodický potok a silnice podél něj, opuštěná trafostanice, lesní porost ve svahu k cestě k Šamoru, zelená turistická značka na vrcholu, vinařická střelnice a silnice k Všeradicím. Délka výletu je zhruba 15 km.

Další fotografie z výletu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.