Letošní sezóna NPÚ v rámci cyklu Rok renesanční šlechty připomíná na Konopišti významný rod Hodějovských, který vlastnil zámek v předbělohorké době. Rod Hodějovských a život v renesanci představí večerní prohlídka Carpe diem se zámožným rytířem Přechem z Hodějova aneb Výlet do renesančního života 13. září od 20 hodin a přednáška Renesanční zbroj a zbraně ze zámecké zbrojnice 27. září od 18 hodin. 

Na zámku Konopiště se dále můžete těšit na pestrý program pro dospělé návštěvníky i děti, milovníky historie, umění, flory i fauny a zajímavých akcí:

K 300. výročí narození Marie Terezie se koná komentovaná prohlídka výstavou nazvaná Marie Terezie, a to 12. 9. od 17 hodin, 21. 9. od 18.30 hodin, 23. 9. a 27. 9. od 16 hodin a dále 30. 9. v 18.30 hodin.

Marie Terezie se narodila 13. května 1717 ve Vídni a pokřtěna byla hned v prvním dnu svého života. Ač je označována jako „císařovna“, jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský. 

Její manželství bylo opravdu šťastné, přivedla na svět 16 dětí, z nichž se deset dožilo dospělosti. Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Za její vlády došlo k mnohým reformám státní správy, armády a školství. Dobu Marie Terezie přiblíží přednáška Marie Terezie a dvorní ceremoniál (21. 9. od 16.30 hodin) a Děti Marie Terezie - síla nové dynastie (21. 9. od 17.30 hodin)

V letošním roce si připomínáme narození bavorské princezny, po sňatku s Františkem Josefem I. rakouské císařovny Alžběty, přezdívané Sissi, na Štědrý den roku 1837. Jakmile František Josef spatřil Sissi, okamžitě se do ni zamiloval. Okouzlila ho nejen svou krásou, ale i veselostí a živostí. A co si císař umanul, to muselo být. Tím skončil její dětský život v patnácti letech. Bývala považována za nejkrásnější panovnici na světě. Věnovala se skládání veršů, učila se novořečtinu a studovala antické dějiny. V mnohém předběhla svou dobu.

Vzpomínkový večer na Alžbětu Bavorskou se koná 16. 9. Zahájí ho přednáška o životě císařovny Alžběty ("...aneb legenda a realita pohádkového příběhu Sissi") v 17 hodin, kterou doplní v 18,30 hodin recitál básní císařovny Alžběty. Akce vyvrcholí slavnostním nasvícením skleníku v Růžové zahradě.

Životní osudy arcivévody následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho rodiny“ připomene večerní prohlídka zámku 12. 9. od 19.30 a 21. 9. od 20 hodin.  

Druhý ročník Štrůdl festíku o nejlepší štrůdl se uskuteční v Benešově 16. 9. Vyhlášení tří nejlepších upečených štrůdlů a prodej veřejnosti s doprovodným programem, v kterém vystoupí Benešovská Koťata a zazpívají žáci ZUŠ Benešov, proběhne od 10 hodin. Výtěžek z prodeje se věnuje medvědovi Jirkovi z Konopiště.

Prohlídka věže Václavky na svátek sv. Václava nabídne setkání s obyvateli věže v průběhu dějin. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.