Panství Konopiště i s Týncem nad Sázavou a Benicemi odkoupil za 6 000 000 zlatých František Ferdinand d´Este za peníze získané dědictvím po posledním vévodovi z Modeny Františku V., arcivévodovi rakouském d´Este (roku 1887). V rukou arcivévody a jeho architektů prošel zámek významnými změnami a stal se rodinným sídlem, sídlem bohatství, umění a lovu.

Novomanželé odcestovali na Konopiště, jež se stalo jejich domovem, ihned po obřadu na zámku Zákupy. Svatba se konala tři dny po renunciační přísaze 1. července 1900 v nejužším kruhu. Oddávajícím kněz Wilhelm Hikisch obřad zakončil slovy: „Kéž tyto prsteny jsou na věčné časy poutem vašeho nezkaleného štěstí. To je nejvroucnější přání mnoha milionů srdcí.”

Dokladem šťastného života bylo narození princezny Žofie 24. června 1901 na Konopišti, prince Maxmiliána 29. září 1902 ve vídeňském Belvederu a Ernsta 27. května 1904 na Konopišti.

Život dětí na zámku Konopiště přibližuje herna dětí: hračky jako kočár tažen bílými koňmi, šachy, malé porcelánové sošky koně a vlka, drobné ozdobné předměty i obrázky, které namalovala princezna Žofinka.

Smrt Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové v Sarajevu zasáhla především jejich děti. Sophie, Maxmilián a Ernst se o úmrtí rodičů dozvěděli při pobytu na rodinném panství v Chlumu u Třeboně. Sirotci několik dalších let žili na Konopišti. Jejich poručníkem se stal strýc hrabě Jaroslav von Thun und Hohenstein, manžel Marie Chotkové, sestry Žofie.

František Ferdinand d´Este již za svého života spořil každému ze svých dětí každoročně částku 7500 zlatých a sepsal poslední vůli, v které majetek rozdělil spravedlivě mezi všechny své tři potomky. Zámek Konopiště měl náležet Maxmiliánovi.

Roku 1919 byl pozemkový majetek na základě zákona číslo 354/1921 Sb. znárodněn československým státem. Týkalo se to i zámku Konopiště, i když potomci na základě renunciační přísahy z roku 1900 nebyli příslušníky arcivévodského rodu a neměli následnické právo na trůn. Žofie, Max a Ernst byli nuceni opustit svá panství i rodinné sídlo. S sebou si směli vzít jen nejnutnější věci pro osobní potřebu.

Maxmilián s Ernstem se rozhodli odejít na svá panství v Rakousku. Žofie uzavřela manželství s hrabětem Friedrichem Nostitz-Rieneckem a směla žít v Československu do roku 1945, kdy ztratila veškerý majetek a byla i s rodinou vysídlena. Jejím domovem se stal Eisenerz v severním Štýrsku a poté Salcburk. Traduje se, že do konce života nezapomněla na Konopiště, a posílala dárky bývalým zaměstnancům, jež si z dětství uchovala v paměti. Jejich rodová linie žije do dnešních dob.

Život na zámku Konopiště v dobách Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové ochutnáte všemi smysly ve speciálních prohlídkách zámku s oblíbeným jídlem arcivévody - ovocnými knedlíky - 5. a 6. srpna, a vybraných českých králů z Habsbursko-lotrinského domu 29. a 31. srpna.

Dále pak ve večerních prohlídkách nazvaných Životní osud arcivévody-následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho potomků ve dnech 15., 22. a 29. srpna.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.