O vybudování Růžové zahrady rozhodl František Ferdinand v roce 1888. Vznikala v letech 1888 - 1898, na místě, kde stávaly hospodářské budovy, jabloňový sad a barokní zahrada. Na starost ji měli architekti Mössmer, Rozínek a ředitel pražských sadů Leopold Batěk. Následník trůnu sám rozhodoval o tom, kam která květina bude zasazena, který strom směl být poražen.

Brána do Růžové zahrady sestávala z tepaných železných vrat a dvou pilířů zhotovených ze salzburského kamene. V jednom z výklenků stála socha starořeckého boha ohně kováře Hefaista, představující Práci, druhá socha symbolizovala Vědu. Střední část byla uspořádána v duchu francouzských pravidelných zahrad. D´Este nechal vysadit 200 druhů 1500 stromkových a 7000 keřových růží.

V letech 1906 - 1907 do zahrady byly začleněny architektonické prvky a sochy, které sem nechal dopravit arcivévoda ze severní Itálie ze svého dědictví. Uprostřed zahrady stál klasicistní sloup se sochou Kleopatry z roku 1787. Nedaleko zámeckého rybníka byl postaven jeho protiklad se sochou Antonia.

Dále zde byly rozmístěny dekorativní vázy a dvě hermovky (busty, přecházející v hranol nebo čtyřboký sokl). U jižního okraje zahrady se tyčila kamenná balustráda s pěti sochami antických božstev pocházející z konce 17. století představující Triptolema-boha polí a úrody, Apollona-boha Slunce, Afroditu-bohyně lásky, Dia-nejvyšší Bůh a jeho manželku Heru.

Ve vyvýšené jihovýchodní části nechal postavit Korkový altán, jenž nesl jméno podle toho, že části byly obloženy kůrou korkového dubu. Na severní straně zahrady stály skleníky podle návrhu stavitele Marcela Dusila z Benešova roku 1896. Stavební úpravy Růžové zahrady ukončilo vybudování rybníčku pod balustrádou roku 1913 podle návrhu anglického zahradníka Marchana

Rekonstrukce a plány Františka však byly přerušeny atentátem v Bosně 28. června 1914, při kterém zahynul jak František Ferdinand, tak jeho manželka Žofie.

Dobu Františka Ferdinanda d´ Este připomene zámek Konopiště v sobotu 23. července večerní prohlídkou Růžové zahrady (od 19 hodin) a večerní prohlídkou zámku s Jindřichem Forejtem, ředitelem odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky (od 19 a 21 hodin - dále 12. 8. a 26. 8.). Při této příležitosti budou probíhat v Růžové zahradě projížďky na ponících z barokního statku Benice. V sobotu 23. července připomene akce s vojáky rakousko-uherské armády události následující po atentátu v Bosně.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.