„V salonku na jižní terase vystavíme svatební fotografie arcivévody a jeho ženy Žofie a její svatební živůtek. K tomu se bude konat přehlídka svatebních šatů, zapůjčených ze svatebního salonu, celkem se představí asi 20 modelek. Krásný svatební kočár přistaví barokní statek Benice. Růžová zahrada se pochlubí slavnostními květinovými vazbami a restaurace a hotely budou prezentovat svoje svatební menu,” uvedla Mgr. Jana Sedláčková, kastelánka zámku Konopiště.

František Ferdinand d´Este se oženil 1. července 1900 na zámku v Zákupech, který určil císař nevlastní matce Františka Ferdinanda za vdovské sídlo, s Žofií Chotkovou z českého šlechtického rodu Chotků. Pro svou snoubenku si dojel arcivévoda do Drážďan 29. června 1900. Následující den v sobotu 30. června oba dorazili v odpoledních hodinách společně v doprovodu příbuzných ze strany nevěsty do Zákup. 

Marie Terezie a její dvě dcery na svatbě zastupovaly příslušníky habsbursko-lotrinské dynastie. Svatby se spolu se sestrami a bratrem Žofie a jejich manželi dále účastnilo jen několik zákupských městských radních v čele se starostou. Oddávajícím knězem byl děkan Vilém Hiksch. Vilém Hiksch ve své řeči připomenul, že tato chvíle splňuje nejvřelejší přání snoubenců a oba spojuje v nerozlučný svazek.

František Ferdinand v gala uniformě generála jezdectva a Žofie Chotková v atlasových bílých šatech ozdobená briliantovým diadémem ve vlasech vyslovili své "ano" v kapli sv. Františka z Assisi a vyměnili si snubní prsteny. Ženich za své svědky měl svého Nejvyššího hofmistra Alberta hraběte Nostitze a Aloise prince Löwensteina z Bavorska. Nevěstiny svědky byli bratr Wolfgang hrabě Chotek a bratranec Karel hrabě Chotek.

Po skončení obřadu pronesl děkan k manželům blahopřání: „Kéž tyto prsteny jsou na věčné časy poutem vašeho nezkaleného štěstí. To je nejvroucnější přání mnoha miliónů srdcí.”

Svatební hosté zasedli v zákupském zámku ke svatební hostině, když přinesl hofmistr telegram, v němž císař František Josef I. povýšil Žofii do knížecího stavu. Z hraběnky Chotkové se stala kněžna Hohenbergová a její předepsané oslovení znělo "knížecí Milosti".  Poté, co se svatební hosté začali rozjíždět do svých domovů (po třinácté hodině), přišli vzdát hold manželskému páru i místní ostrostřelci, vojenští veteráni, hasiči a muzikanti. Brzy nato novomanželé Zákupy opustili a odjeli na zámek Konopiště.

Arcivévoda František Ferdinand d'Este a vévodkyně Žofie z Hohenbergu se svými dětmi žili střídavě v oficiálním sídle následníka trůnu – zámku Belvedere ve Vídni, v zámku Zákupy v Čechách, kde se konala jejich svatba, a především na jejich domovském sídle na zámku Konopiště.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.