František hrabě Harrach se narodil 26. července 1870 v Traunkirchen v Horním Rakousku jako nejstarší z 5 dětí.  Po studiích na gymnáziu a po absolvování práv ve Vídni se ujal správy velkostatku Janovice u Rýmařova (1895) a poté i velkomeziříčského velkostatku, který mu odkázal bezdětný strýc Rudolf Ferdinand Lobkowitz (1908).

O rok později se konaly císařské manévry za účasti arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, který stejně jako ostatní významní pánové, byli ubytováni na meziříčském zámku.

Po pěti letech se konaly manévry v Sarajevu. Kníže Harrach jel na tehdejší dobu luxusním vůzem Gräf und Stift Double Phaeton, který nabízel dostatek pohodlí, aby se mohl vydat z Velkého Meziříčí na Balkán. Zde se měli připojit k doprovodu arcivévody na jeho návštěvě Sarajeva. Auto řídil jeho šofér Leopold Lojka.

Leopolda Lojku přijal do svých služeb sám kníže Harrach. Setkal se s ním na císařských manévrech právě ve chvíli, když Lojka s nasazením vlastního života zastavil splašené koně, které oslnil světlomet auta. Kníže měl velké sociální cítění a tak se o zraněného postaral.  

V Sarajevu dal svůj vůz František Harrach k dispozici arcivévodovi a jeho manželce hraběnce Žofii Chotkové. Na naplánované trase na ně však čekali srbští atentátníci. První hozená bomba se odrazila od Lojkova auta a explodovala až pod autem následujícím. Střepiny z ní poranily 16 lidí. Po programu na radnici se proto rozhodli navštívit všechny zraněné v nemocnici a až potom pokračovali v cestě.

Její trasa byla z důvodu bezpečnosti změněna. Podle výpovědi ale Lojka o změně trasy nevěděl a tak jel po původní trase. Jakmile to zjistil, zastavil auto a zacouval, aby se otočil. Shodou nešťastných náhod byl nedaleko i Gavril Princip. Ten vyskočil k autu a vystřelil dvě rány. I když se snažil hrabě následnický pár chránit vlastním tělem, první rána zasáhla arcivévodu do krku, druhá střela zasáhla její výsost do břicha. 

Arcivévoda vzal ještě kapesník, držel ho na ústech, z nichž vycházela po kapkách krev, utřel se a pak se zhroutil do bezvědomí. Kapesník mohou dodnes návštěvníci zámku ve Velkém Meziříčí spatřit během prohlídky zámeckých pokojů v tzv. Sarajevském salónu.

”Ve čtvrtek 31. července se v 18:00 uskuteční na zámku Konopiště další z přednášek z cyklu 100 let od atentátu v Sarajevu. Tentokrát se slova ujme Mgr. Jiří Skoupý, který si připravil povídání na téma František Harrach a Leopold Lojka – šlechtic a jeho řidič. Jak mnozí vědí, auto, ve kterém jeli během těchto tragických událostí arcivévoda František Ferdinand d´Este s manželkou Žofií, vévodkyní z Hohenbergu, patřilo hraběti Harrachu. Ten auto poskytl i se svým řidičem, Leopoldem Lojkou. Oba zmínění byli tím pádem přítomni posledním okamžikům života manželského páru. Zajímavé vyprávění bude trvat přibližně hodinu a doprovodí jej obrazová dokumentace, kterou budeme promítat na plátno,„ uvedla Mgr. Jana Sedláčková, kastelánka státního zámku Konopiště.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.