V předvánočním čase roku 1863 se v pátek 18. prosince narodil ve Štýrském Hradci František Ferdinand, celým jménem Karel Ludvík Josef Mario. Jeho otec Karel Ludvík byl arcivévoda rakouský a matka, dcera bourbonského krále obojí Sicílie Ferdinanda II., Marie Annunciata.

Ještě jako malé děti, na jaře 1871, ztratili František Ferdinand a jeho bratři Otto, Ferdinand Karel a sestra Markéta Žofie matku, která v 28 letech zemřela na tuberkulózu.

Její místo zaujala Marie Terezie, se kterou se o 2 roky později Karel Ludvík oženil a která věnovala dětem veškerou péči a především hluboký cit. Malému arcivévodovi se dostalo nejen lásky, ale i přísné výchovy, jež byla běžná pro habsburské arcivévody.

Když bezdětný vévoda František V. Modenský, z habsbursko-lotrinské linie Rakouských d´Este zemřel, ustavil arcivévodu svým dědicem pod podmínkou, že přijme rodové jméno Este a naučí se italsky. Nabytým dědictvím se stal jedním z nejbohatších lidí v Rakousku, když mu bylo pouhých dvanáct let.

Zásadní zvrat v jeho životě nastal roku 1896, kdy se v Praze seznámil s Žofií Chotkovou. Oba mladí lidé se do sebe zamilovali a začali si dopisovat a později setkávat u strýce Bedřicha Rakousko-Těšínského.

Arcivévoda se s ní oženil 1. července 1900 v Zákupech poté, co si manželství vyvzdoroval na císaři Františkovi Josefovi, který mu odmítal dát souhlas pro nevěstinu nerovnorodost, byla dvorní dámou. V zájmu monarchie dal po l roce svolení k morganatickému sňatku; arcivévoda musel podepsat, že se pro své budoucí potomky vzdává nároků na trůn.

Manželé žili střídavě v sídle následníka trůnu - zámku Belvedere ve Vídni, v zámku Zákupy v Čechách a na jejich domovském sídle na zámku Konopiště, který František Ferdinand zakoupil v roce 1887 jako lovecký zámeček a nechal přestavět v historizujícím stylu. Zámek byl nejmoderněji vybavené historické sídlo v monarchii. Žofie vychovávala na zámku dceru Žofii a své syny Maxmiliána a Ernesta a vedla šťastný rodinný život. Svého manžela nesměla oficiálně doprovázet. Jejich prvním vystoupením na veřejnosti byla cesta do Sarajeva.

"Jedná se o vzpomínkovou akci, která nabídne tři různé projekce - koncert, připomenutí jubilea a prezentaci nového osvětlení zámku. Pokud jde o jubileum, rozdělila jsem výklad na dva oddíly. První je věnován 150. výročí narození arcivévody Františka Ferdinanda. Druhý oddíl připomene poslední narozeniny, které arcivévoda na Konopišti před sto lety slavil, tedy své kulaté padesáté narozeniny. Obě části budou doplněné promítáním fotografií zámeckých sbírkových předmětů, které se k těmto událostem vztahují. Fotografie arcivévody jako miminka v náručí rodičů, blahopřejné telegramy, přání od významných evropských osobností a k vidění bude i jeden z darů, které k padesátinám dostal," uvedla Jana Sedláčková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.