Lovecké vášně Františka Ferdinanda

František Ferdinand v mládí vášnivě rád lovil a cestoval, byl vynikající střelec a jeho přesná muška byla příslovečná. Na zámku Konopiště, který obklopovaly krásné lesy plné zvěře, se věnoval této své oblíbené činnosti - lovu. Koupil ho v roce 1889.

Jak z loveckých záznamů vyplývá, za svůj život složil skoro 300 tisíc kusů zvěře, ať už se jednalo o bažanty, srnce či tygry. František Ferdinand chápal lov stejně jako většina jeho habsburských příbuzných a jiných aristokratů jako sport a stavovskou výsadu. Ale všechny druhy loveného ptactva a zvěře byly chovány na jeho statcích a po honitbě byly úlovky prodávány zájemcům.

V letech 1892–1893 podnikl František Ferdinand cestu kolem světa - navštívil Spojené státy, jejichž politický systém se mu zdál jako vhodný vzor pro pozdější uspořádání monarchie, dále Austrálii, Asii i Afriku. Po svém návratu z cest napsal knihu, která měla obrovský úspěch.

Na statcích se projevovala i jeho záliba v zahradní architektuře a ve stavitelství. Na Konopišti či Chlumu rozhodoval o výsadbě jednotlivých stromů i keřů. Ve stavitelství zadával architektům rozsáhlé projekty přestavby svých sídel, jako Belvedere ve Vídni, zámku Konopiště, Chlumu, Eckartsau, Löllingu, Ambrasu, Artstettenu, Miramare nebo Blühnbachu.

Přednáška na téma Lovecké vášně Františka Ferdinanda d´Este bude výjimečně již ve čtvrtek 20. června od 18. hodin v salónku zámku. Přednáší Prof. ing. Miloslav Vlach, CSc.

Výročí úmrtí Františka Ferdinanda a Žofie Hohenbergové

Na podzim roku 1894 se zúčastnil večírku na českém místodržitelství v Praze, kde se setkal s hraběnkou Žofií z Chotkova a Vojnína, která ho natolik zaujala, že se do ní zamiloval a v roce 1900 také oženil. Po svatbě odjeli novomanželé na Konopiště, kde se arcivévoda věnoval jak své rodině, tak i lovu.

V neděli 28. června 1914 nasedli v Sarajevu František Ferdinand d´Este s manželkou do černého automobilu Graf & Stift hraběte Harracha a po cestě na ně Gavrilo Princip z bezprostřední blízkosti dvakrát vystřelil. 

Vzhledem k poslednímu přání Františka Ferdinanda d´Este byli oba manželé pochováni v dolnorakouském Arstettenu, kde má František Ferdinand d´Este také své muzeum.

Zádušní mše k výročí úmrtí Františka Ferdinanda a Žofie Hohenbergové se koná v kapli sv. Huberta v pátek 28. června od 18 hodin, celebruje Dr. Vojtěch Eliáš, UK Praha.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.