Zámek koupil v roce 1887 následník trůnu František Ferdinand d´Este od Lobkoviců. Podle jeho přání přestavěl zámek Josef Mocker v duchu historického romantismu, udělal z něj sídlo vyhovující luxusnímu bydlení.

Okolí zámku nechal přebudovat na rozsáhlý anglický park s oborou o rozloze 22 hektarů. Park je jedním z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších krajinářských parků u nás. Byl budován vyhlášenými odborníky, kteří využili přirozené modelace terénu. Kombinace domácích dřevin s dřevinami cizokrajnými z něj činí významnou dendrologickou oblast. Spolu s přiléhající oborou je jeho celková rozloha 340 hektarů.

Jižně od zámku byla na místě bývalé barokní zahrady vybudována Růžová zahrada (v roce 1906). Při jejím založení zde bylo vysazeno 200 nejrůznějších druhů 1500 vysokokmenných a 7000 keřových růží. Zahrada byla ozdobena sochami i kamennými vázami, na terase doplněná skleníky pro teplomilné rostliny, jako jsou palmy a orchideje. Na jižní stranu bylo při jejím dokončení ještě umístěno alpinum s rybníčkem (1913).

Růžová zahrada měla představovat nejkrásnější bod z celého komplexu okrasných zahrad, teras a parků. Krásu rozkvetlé Růžové zahrady mohou všichni návštěvníci obdivovat právě v těchto dnech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.