Dokumentární film a přednáška Miloše Pilaře s názvem Svědectví vraku - Loď Dalmát s podtitulkem Úloha lodi Dalmát při cestě následníka trůnu Františka Ferdinanda a osudy atentántíka Gavrila Principa v Terezíně budou věnovány posledním krokům Františka Ferdinanda a situaci, kterou atentát vyvolal. Dokumentarista Miloš Pilař sám zpracoval scénář a režíroval tento dokumentární seriál v letech 2005-2008 a v salónku na zámku Konopiště jej bude promítat spolu s výkladem situace od 18 hodin.

Z atentátu na Františka Ferdinanda jsou dodnes vystaveny artefakty: Principova zbraň je v rakouské jezuitské ubytovně, kde žil kněz, který poskytl Františku Ferdinandovi s chotí poslední pomazání a pistoli získal. Prostřelená uniforma, automobil Gräf & Stift Double Phaeton, ve kterém arcivévoda jel, a nosítka, na nichž zemřel, jsou umístěny na výstavě v Heeresgeschichtliches Museum (Vojenském muzeum) ve Vídni. Kapesník s krví následníka trůnu je v expozici na zámku Velké Meziříčí a druhá kulka vystřelená Gavrilo Principem, která Františka Ferdinanda zabila, je vystavena v muzejní expozici na zámku Konopišti.

Atentát na Františka Ferdinanda d'Este, arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky se šesti atentátníkům pod vedením  Danilo Iličem atentát nezdařil, bomba se odrazila a explodovala až pod dalším vozem.

Poté co vůz jel z nemocnice, kde navštívil František Ferdinand zraněné atentátem, zaútočil srbský separatista Gavrilo Princip. Podle Albertiniho "zasáhla první střela Ferdinanda přímo do krční tepny, druhá těžce zranila Žofii Chotkovou v oblasti žaludku". Podle výpovědi hraběte Harracha, byla poslední slova arcivévody Ferdinanda: "Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für unsere Kinder!" (Žofinko, Žofinko, neumírej! Zůstaň na živu pro naše děti!). Ferdinand zemřel ještě před příjezdem do guvernérovy rezidence, těhotná Žofie zemřela o několik minut později.

Atentát v Sarajevu byl pro Rakousko-Uhersko záminkou k vyhlášení války Srbsku a je považován za jednu z příčin první světové války.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.