„Sobota pro Jiříka, jak jsme akci pojmenovali, je již třetí akcí, kterou jsme se rozhodli pomoci nemocným dětem a jejich blízkým v usnadnění jejich nelehkých životních osudů. Jedním z našich cílů bylo, pokusit se naší akci odlišit od ostatních sbírek. Proto bude Sobota pro Jiříka happeningem pro širokou veřejnost. Takové setkání všech, kterým není lhostejný osud handicapovaných lidí. A není jim lhostejný ani život Jiříka, stejně jako jim v uplynulých letech nebyl lhostejný osud Ivetky a Anežky,“ uvedla za pořadatele akce Eva Kneslová.

Jiříka mohou návštěvníci benešovské kavárny Benecafé podpořit během soboty podle organizátorů třemi způsoby. Jednak dobrovolným příspěvkem do předem připravených a zapečetěných kasiček nebo koupí libovolného zákusku z nabídky kavárny. V neposlední řadě pak dobrovolným vstupným na večerní koncert skupiny LadyPraga, která celý benefiční program v Benešově zakončí.

„Výtěžek z akce bude předán Jiříkovým rodičům, kteří jej pak vloží na transparentní účet nadace Duha,“ zdůraznila Eva Kneslová a dodala: „Pevně věřím, že se nám i tento rok podaří přispět nemalou částkou. A odnese-li si od nás každý vedle pocitu vykonaného dobrého skutku také zážitek z hezky stráveného dne, bude to i pro nás největší odměna.“

Aby se akce úspěšně zdařila, není to možné bez podpory okolí a zúčastněných, kteří například přispějí svým vystoupením bez nároku na honorář, jako skupina LadyPraga. Podle Evy Kneslové si v tomto směru spolu s umělci největší poděkování zaslouží samotní návštěvníci kavárny Benecafé, kteří sdílejí a šíří informace o akci na sociálních sítích a ve svém okolí.

„A není samozřejmě nic lepšího, než když se pak jejich zájem projeví na návštěvnosti akce samotné. Teprve tehdy má tahle aktivita smysl,“ uzavírá Eva Kneslová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.