Nové zvony nahradily ty, které se staly rovněž obětí 2. světové války, kdy byly sejmuty a roztaveny na munici. Zvonům z dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova požehnal kardinál Dominik Duka, který s námi poté strávil celý den a byl všem lidem dobré vůle nápomocen dobrým slovem.

Zanechal v nás silný dojem svou bezprostřední lidskostí a upřímným zájmem o naše běžné starosti. Krásně celou událost popsali tři bohoslovci, kteří mezi námi pod Blaníkem strávili sváteční víkend: Zvoní, zvoní, zvoní na Libouni zvony. Jejich zvuk se nese v dál, posvětil je kardinál. Vedle bečí stádo ovcí, přišli také bohoslovci. Přijetí bylo velmi vřelé. Měli jsme se tady přímo skvěle. Bylo to na dobrého pastýře, přivítaly je plné talíře. Lidé tu byli všichni velmi milí, otec František, příklad stále čilý, zůstane s nimi už navždy v našem srdci. S modlitbou loučí se pražští bohoslovci.

Děkujeme všem organizátorům, zvláště obci Zvěstov i zhruba čtyřem stům poutníkům za účast, za krásné počasí a celý nezapomenutelný víkend. V sobotu se také uskutečnil Vlastenecký výstup na Blaník, pořádaný skupinou Vlastenci.

Při té příležitosti zasadili s kardinálem Dominikem Dukou požehnaný národní strom lípu, kterou pojmenovali rovněž Vlastenka. Zasazení stromu proběhlo v poledne u kapličky Svaté Anny mezi Libouní a Louňovicemi pod Blaníkem. Po zasazení zarecitovali básně Jaroslava Seiferta. Síla okamžiku byla posílena tím, že v tom okamžiku se rozezněly nové zvony v Libouni. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.