Z benešovského regionu navrhla hodnotící komise Humanitárního fondu podpořit Pečovatelskou službu okresu Benešov, a to částkou 400 tisíc korun, benešovskou okresní organizaci Svazu tělesně postižených částkou 61 200 Kč či ZŠ ve Voticích příspěvkem 50 tisíc korun na projekt Zdravá škola - zdravé město.

„Zajištění sociálních služeb a realizace sociálních programů je jedna z klíčových oblastí, kterou samozřejmě hodláme podporovat. Jsem rád, že uspěly projekty chráněného bydlení nebo domácí hospicové péče, jakož i další velmi prospěšné a potřebné projekty, jejichž podpora je i mojí osobní prioritou,” uvedl hejtman a senátor Josef Řihák.

Úspěch zaznamenaly subjekty z okresu Benešov také v rámci fondu životního prostředí a zemědělství, kde uspěly jak s většími projekty, tak s menšími či jednorázovými akcemi.

„Jsem rád, že úspěšní byli také žadatelé na Benešovsku, kde peníze pomohou k budování vodovodů, kanalizace nebo čistírny odpadních vod. Určitě je správná i podpora akce "Příroda ve škole", kterou pořádá ZŠ ve Voticích a na kterou je Radou Středočeského kraje schválený návrh podpory 50 tisíc korun,” řekl hejtman Josef Řihák.

Návrh musí ještě schválit krajské zastupitelstvo na svém nejbližším jednání 28. dubna. Vzhledem k tomu, že projekty podpořila krajská rada, je jejich konečné schválení více než pravděpodobné.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.