„Jedním z nich je finanční příspěvek formou stipendia z rozpočtu Středočeského kraje pro žáky vybraných oborů a podpora projektů v oblasti technických a přírodovědných oborů,“ uvedl hejtman Josef Řihák.

Učňovská stipendia pomáhají rodinám, jejichž dítě se rozhodne vyučit v řemeslu, o které je na trhu práce zájem. Středočeský kraj hradí stipendia učňům vybraných oborů od školního roku 2010/2011.

„Žáci mají nárok na měsíční stipendium, pokud splní dané podmínky, jakými jsou nulová neomluvená absence nebo bezproblémové chování. Díky programu vzrostl zájem o obory instalatér, strojní mechanik nebo opravář zemědělských strojů. Za poslední tři školní roky kraj vyplatil 25 miliónů korun pro 9874 učňů,“ konstatoval hejtman Josef Řihák.

Ve školním roce 2010/2011 kraj podpořil 1021 žáků, kterým vyplatil 2,1 miliónu korun. Další rok Středočeský kraj vyčlenil na stipendia o 4 milióny více, rozdělil je mezi 2262 učně. A o rok později kraj věnoval dokonce 10,6 miliónu korun, díky kterým mohlo být vyhověno 3318 žádostem.

Středočeský kraj chápe důležitost vzdělání a snaží se podporovat školy, které to nejvíce potřebují. Nedávno hejtman Josef Řihák podepsal smlouvu o poskytnutí evropského finančního příspěvku Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole Benešov.

V Benešově díky evropským penězům dojde k modernizaci zemědělské školy. Vzniknou tu nové učebny a laboratoře vybavené nejmodernější technikou, což studentům umožní osvojit si odborné dovednosti a zvýší konkurenceschopnost absolventů školy na trhu práce. Celkové náklady projektu výstavby odborných učeben a skleníku včetně spojovacího krčku představují 25,7 miliónu korun.

„Po odečtení evropské dotace uhradí zbylých 3,8 miliónu korun ze svého rozpočtu krajský úřad,“ dodal hejtman. Stavba by měla být dokončena v červnu roku 2015.

Další výraznou pomocí je zákonné opatření schválené Senátem Parlamentu ČR, jehož součástí je úprava daňových zvýhodnění pro společnosti spolupracující se školami. Firmy, které se ujmou učně či studenta a rozhodnou se vyplácet stipendia, si v případě středoškoláků budou moci ze základu daně odečíst až pět tisíc korun, v případě vysokoškoláků deset tisíc korun. Nově si také firmy mohou odečíst od základu daně 200 korun za každou odpracovanou hodinu žáka či studenta při praxi nebo odborném výcviku.

„Vítám, že stát podpoří firmy spolupracující se školami a umožní jim snížit daňové zatížení. Existuje už celá řada firem, které spolupracují při výchově svých budoucích zaměstnanců nejen s univerzitami, ale i se středními školami a odbornými učilišti. Je to jedna z cest, jak zlepšit úroveň našeho školství a zároveň zvýšit konkurenceschopnost nových absolventů středních a vysokých škol na trhu práce. Očekávám, že se zvýší zájem o opomíjené profese a že školy vychovají kvalifikovanější řemeslníky,“ doplnil hejtman Josef Řihák.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.