Vladyckou tvrz vlastnili Předota a Svatomír z Němčic a Sedlce, v roce 1386 se psali z Koutů. Jsou listině predikování tímto letopočtem, kdy do nedalekých Arnoštovi dosazovali faráře. Erbovním znamením byla supí hlava...

Tvrz drobných zemanů

Jejich rod vystřídali Vejhákové z Křečovic, kde se nachází nádherná středověká tvrz. Vejhákové byli nižší šlechta, vlastníky Koutů od roku 1394, v držení jim zůstala tvrz do konce 16. století. Prvním Vejhákem byl Jarohněv.

Mezi zdmi paláce najdete místy nečitelnou tabuli s popisem, daleko čitelnější i s mapou a vyobrazením tvrze stojí kousek nad rybníčkem. Kouty byla věžovitá tvrz, obklopená rybníkem, který byl kvůli rozšíření obytné části u vodního příkopu mírně zasypán.

Po roce 1574 se na tvrzi vystřídalo několik majitelů, Eliška Voračická a její manžel Bořek Nepoliský ze Záchraštan, Jiřík Vít ze Rzavého, nakonec ji získali páni z Talemberka, hradu stojícího o pár desítek kilometrů dál.

Konkrétně ho získala Kunhuta řečená Kunka z Říčan, její manžel měl v držení Smilkov a psal se z Talemberka. Ti ji ale již nevyužívali, takže začala chátrat.

Mnoho toho nezůstalo

Koutecké panství bylo připojeno k nedalekému Smilkovu, kde si panstvo nechalo postavit pohodlný zámek. Tvrz byla dělená, protože na ostrůvku byli dva vlastníci, nevelké zbytky těžko přesvědčí, že tu stály tři budovy a k tomu obranné valy. Zdivo bylo v roce 1813 pobořeno, mnoho toho nezůstalo, i tak je to hezký cíl výletu, pokud pojedete na Voticko.

Krajina kopcovitá s mnoha rybníky je romantická, není tu mnoho sídel, jste na čerstvém vzduchu mezi lesy a poli.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.