U vlakové zastávky Hvězdonice jsme přešli  trať a po lávce pro pěší nad Sázavou jsme se dostali na druhý břeh řeky. Odtud naše trasa vedla po cestě podél řeky po červené turistické značce kolem restaurace Na Zámečku.

Zajímavostí je jistě dálniční most nad hlavou a na něm proudící kolony aut ve směru na Brno i na Prahu. Mohutná mostní konstrukce přetíná údolí řeky Sázavy a je zde dominantou.

Pohodlná turistická cesta pokračuje dále podél řeky k rozcestí, kde se napojuje modrá turistická značka, po které je možné dojít do obce Hrušov a odtud dále k železniční stanici Senohraby. Minimální převýšení a široká cesta je vhodná jak pro cyklistiku, tak pro pěší turisty. Pokračovali jsme dál po červené, až jsme došli k cíli cesty - tedy ke zřícenině hradu Zlenice.

Na základě výsledků dlouholetého archeologického výzkumu se dnes předpokládá, že hrad vznikl na přelomu 13. a 14. století a jméno Zlenice, které je v predikátu Oldřicha ze Zlenic doloženo k roku 1318, se vztahuje k tomuto objektu. Další zmínka o hradu je z roku 1351, kdy ho Jan ze Zlenic zastavil bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tetína. K důležité změně došlo roku 1377, kdy se Zlenice staly královským manstvím. Na hradě tehdy sídlil Ondřej z Dubé. Od roku 1465 byl hrad již pobořen, zničen a dále neobydlen.

V současné době probíhají záchranné práce na zakonzervování zbytků zdiva, byla také postavena nová dřevěná lávka, která usnadňuje přístup ke zřícenině. Po dřevěném schodišti jsme vystoupili na místo, kde stával hrad shlížející na řeku Sázavu. Dnes jsou k vidění zbytky obvodových zdí obytných staveb, brány a velké věže. Rozsahem není torzo hradu velké, a proto se také někdy nazývá Hláska.

Navíc má hrad Zlenice jedno zajímavé specifikum - známý český malíř Josef Lada jeho siluetu několikrát použil coby kulisu při tvorbě svých známých "vodnických" scén.

Po prohlídce místa jsme se vrátili na plovárnu s přívozem, kde mohou pěší turisté od dubna do října přejet řeku na lodičce s převozníkem. Vystoupili jsme na protějším břehu u hotelu Kormorán, kde jsme si poseděli na terase nad sklenicí dobrého piva. Odtud je to zhruba 200 metrů na železniční zastávku Zlonice. Vrátili jsme se pak vláčkem do Čerčan a odtud do Prahy.

Trasa výletu z Hvězdonic na zříceninu hradu Zlenice je zhruba čtyři kilometry dlouhá, vede po pohodlné cestě podél řeky, je možné ji absolvovat i s kočárkem. Na cestě je možnost občerstvení v restauraci Na Zámečku a v cíli cesty v Baštírně. Pokud přejedeme přívozem na druhou stranu řeky, další možnost občerstvení je v hotelu Kormorán.

Další obrázky a video

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.