Vše, o čem z historických pramenů lze čerpat, jsme se dozvěděli od průvodkyně. Při vstupu do areálu kláštera, který je ve správě NPÚ, každého návštěvníka zaujme věž jedné z nejhodnotnějších a nejohroženějších částí národní kulturní památky Kláštera Sázava, majestátního torza gotického trojlodí chrámu, dílo mistrů stavební hutě Matyáše z Arrasu ze 14. století. Jedná se o vysokou gotickou věž s věžními hodinami, které jsou stále v provozu.

Pokračujeme na místo severní zahrady se základy románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070 a prostor před dnešním kostelem s gotickou monumentální architekturou nikdy nedostavěného chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Ohromný kolos, jenž tvoří pouze obvodové klenby bez střechy nás ohromuje a je možné jej zčásti svou velikostí přirovnat k chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

A právě toto je velká zajímavost místa. Městečko Sázava totiž se svými třemi tisíci obyvateli vůbec neodpovídá velikosti kláštera a celého areálu. I tuto záhadu průvodkyně vysvětlila. Jak totiž rostla obliba poutních míst, rozhodli se místní opati vybudovat toto další rozsáhlé poutní místo pro své věřící. Vize se naplnila, leč do toho vstoupily husitské války, a tak dostavba chrámu nebyla uskutečněna.

Historie místa se datuje do let 1035, kdy zde byl prvním opatem poustevník sv. Prokop a pokračovala až do roku 1763, kdy výnosem císaře Josefa I. byly kláštery zrušeny.

Prohlídky mohou pokračovat do dalších míst, ale jistá omezení zde jsou, a to především v případě špatného počasí neobsahuje komentovaná prohlídka exteriéry. V případě mše svaté není součástí komentované trasy ani kostel sv. Prokopa. Zde můžeme shlédnout Milostný obraz sv. Prokopa a krypty pod ním, kde je uložena svatá relikvie z jeho těla. Gotickou kapli Panny Marie návštěvník projde do budovy bývalé klausury (obydlí mnichů). V překrásné kapitulní síni se mu otevře pohled na úchvatné nástěnné malby ze života Panny Marie, které byly vytvořeny v dobách vlády císaře Karla IV.

Měli jsme štěstí na počasí, a tak jsme viděli exteriéry kláštera a zahradu, bohužel interiéry jsme nenavštívili z důvodu mše svaté, a tak čerpáme informace ze stránek kláštera.

Návštěvu doporučuji pro její architektonickou i duševní hodnotu. V klidu můžeme v zahradě cítit historické místo staré tisíc let a podívat se na původní umístění, tehdy ještě vesnice Sázava, rozprostřené kolem románského kostela zasvěceného sv. Kříži již v roce 1070. Z tohoto zde zbyly jen základy v zahradě .

Další fotografie z kláštera

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.