Vánoční charitativní akci Děti dětem aneb Advent patří dětem pořádají v OC Arkády Úřad MČ Prahy 4 spolu s Fakultní Thomayerovou nemocnicí Dětskému centru při FTN. "Výtěžek bude věnován Dětskému centru. Přesný účel bude určen až podle výsledné částky, většinou jde o potřeby pro děti - oblečení, boty, drogerie, pleny apod. Dětské centrum je součástí nemocnice už od 30. let," sdělila tisková mluvčí nemocnice Mgr. Martina Štanclová.

Zahájení akce se uskuteční 28. listopadu ve 13 hodin. Zazpívají  děti z mateřské školky FTN i dětský pěvecký sbor Prážata.

Věci, které vyrobily děti ze základních a mateřských škol v Praze 4 s vánoční tematikou, se budou prodávat po celé adventní období v pracovní dny odpoledne. Výtěžek bude darován Dětskému centru.                                          

V OC Arkády bude  připravena i výstava fotografií z Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici, kam poputuje výtěžek z celé akce.

„Děti se různých vánočních programů a charitativních akcí účastní každý rok. Letošní akce je ale výjimečná svým rozsahem i samotným nápadem na prodej vlastnoručně vyrobených vánočních dekorací. Věříme, že i umístěním kasičky v prostorách úřadu městské části Praha 4 jednak podpoříme účast širší veřejnosti, ale dáme také možnost našim zastupitelům a zaměstnancům radnice finančně přispět akci. Velké nadšení pro tento záměr projevili také ředitelé škol v naší městské části," uvedla místostarostka Prahy 4 Ivana Staňková.

"Děti, které vědí, co znamená táta, máma a domov, chtějí pomoct dětem, které takové štěstí neměly. Ta myšlenka mě přímo nadchla a rádi poskytneme prostor pro věc, která pomůže Dětskému centru," sdělila ředitelka Arkád Denisa Gálová.

Dětské centrum při FTN existuje už 80 let, poskytuje zdravotní, výchovnou a sociální péči ohroženým dětem, dětem s postižením, kojícím i těhotným matkám v tíživé situaci včetně matek závislých na návykových látkách. „Už dva roky bojujeme s tíživou finanční situací, část provozu musela být omezena, proto jsme rádi za každou pomoc," řekla ředitelka Dětského centra MUDr. Jaroslava Lukešová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.