Akce je určena převážně pro rodiče a jejich děti, kteří aktuálně vybírají mateřskou školu, ale také pro všechny ostatní.

Na programu je seznámení s činnostmi a režimem dne, se školním vzdělávacím programem a prohlídka lesních i běžných tříd MŠ Semínko.

Mateřská škola zaměřená na ekologii

Seznámit se je možné i s tzv. „Badatelnou“. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a zároveň byl financován z prostředků státního rozpočtu poskytnutých Státním fondem životního prostředí. Samotná školka měla v projektu rovněž finanční spoluúčast.

Díky těmto finančním zdrojům se podařilo vybudovat vnitřní učebnu a dovybavit venkovní prostor školky o nové didaktické prvky s cílem rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě již v předškolním věku.

Badatelna umožňuje dětem přímé pozorování přírodních procesů a podporuje tak základní myšlenku školky, která je založena na výchově v přirozeném souznění s přírodou. 

Mateřská škola Semínko je totiž ekologickou školkou s environmentálním vzdělávacím programem. Klade důraz na výchovu k udržitelnému rozvoji a zdravý životní styl. Díky tomu je rovněž držetelem certifikátů celorepublikové iniciativy Skutečně zdravá škola. Nabízí péči o děti ve dvou klasických třídách s názvy Veverky a Ježci a jedné lesní třídě – Lesníček. Vnitřní i venkovní prostory pro výuku bude možné si prohlédnout na Dni otevřených dveří.

Z kapacitních důvodů je nutné se na akci předem registrovat. Lze tak učinit prostřednictvím formuláře na webu www.msseminko.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.