Jedna z nejstarodávnějších karnevalových tradic, masopust, se slaví mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco počátek tohoto slavnostní období nastává po svátku Tří králů (6. ledna), jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.

Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. O existenci masopustních rejů existují dochované zprávy ze 13. století. Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.

Masopust na Toulcově dvoře má dlouholetou tradici. Letos, vzhledem ke sto letům vzniku naší republiky, budou mnohé akce Toulcova dvora připomínat toto výročí a masopustní rej bude ve stylu první republiky.

Samozřejmě budou připraveny masopustní lahůdky podle staročeských receptur - jitrnice, jelita, tlačenky, zabijačkový guláš, klobásy, maso, ale i koblihy, koláče, perníčky či trdlo. Teplá medovina, svařák nebo káva zahřeje dospělé, horké jablíčko děti. Pro návštěvníky bude připraveno masopustní občerstvení v jídelně, ve stájích i na dvoře. 

Příjemnou atmosféru pomohou vytvořit muzikanti. Potěšit přijede harmonikář Ladislav Kavalír, kapely Patrola Šlapeto a Koty s nejen s prvorepublikovými písněmi a soubor renesanční hudby Villanella s tanečním souborem dětí ZUŠ Elišky Trojanové, kteří počítají se zapojením dětí i dospělých z řad veřejnosti.

„Každoroční masopustní setkání na Toulcově dvoře je připraveno v duchu lidových masopustů a jejich tradic. Samozřejmostí jsou obřadní masky – medvěd, kobyla, smrt a mnohé další. Jsou návštěvníkům postupně představeny a je vyzdvižena jejich důležitá úloha. Maškaráci předvedou své rozpustilé kousky, snaží se navodit příjemnou atmosféru a vtáhnout návštěvníky mezi sebe - rozpoutat veselí. Podle tradice mají na svých „bedrech“ zajištění plodnosti hospodářských zvířat i lidí, zdraví, blahobyt. I zakončení společného setkání se uskuteční v souladu s tradicí – inscenovanou popravou a pochováním Masopusta,” uvedla hlavní koordinátorka akcí pro veřejnost na Toulcově dvoře Marie Moravcová.

„Masopust byl vždy v minulosti ve srovnání s ostatními svátky zvláštní. Oblíbily si ho všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších až po panovníky. Oslavy byly vždy společenskou událostí a lidé se při nich dobře bavili. Anonymita škrabošky umožňovala mluvit pravdu, či zesměšňovat špatné lidské vlastnosti… Každý se snažil si užít masopustních radovánek, jak nejlépe uměl, i za První republiky,” zakončila Marie Moravcová pozvánku na masopustní setkání.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.