Zřídit na úřadu Prahy 10 vlastní IT oddělení, nebo zakázku outsourcovat u externí firmy? Diskuzi o sledovaném velkém tendru v objemu desítek miliónů korun vyostřily námitky opozice. Koaliční zastupitelé nakonec přišli s překvapivým krokem: o budoucnosti IT zakázky nakonec rozhodne majetková komise a finanční výbor radnice. 

V těch jsou momentálně zástupci všech stranických klubů včetně opozičního uskupení Vlasta a TOP 09, navíc do obou orgánů budou stranické kluby nyní moci nominovat své zástupce s poradním hlasem, a to nad rámec stávajícího složení. Tyto orgány do konce června navrhnou zastupitelstvu nejvhodnější řešení.

Koaliční radní Ivana Cabrnochová (SZ) se zároveň vymezila proti novinovým článkům, podle kterých je navrhované užší výběrové řízení problematické, protože nahrává předem vytipovaným firmám.

„Zákon o veřejných zakázkách jasně uvádí, co je podstatou užšího výběrového řízení,” vysvětlila Cabrnochová s tím, že do užšího výběrového řízení se může přihlásit neomezené množství firem. Tyto firmy jsou posléze posuzovány podle jejich kvalifikovanosti. Poté ve druhém kole se hodnotí jejich cenové nabídky.

Podle opozičního uskupení Vlasta je výhodnější zřízení IT oddělení uvnitř úřadu, což se během jednání zastupitelů snažil rozporovat zástupce firmy, která měla outsourcing na starosti doposud. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.