Výstava představí intuitivní vnitřní svět dvou žen, které od sebe dělí téměř jedna generace. Obě vyznávají volnost v tvorbě a pocitové nahlédnutí nejen do sebe sama, ale také na vnitřní odraz světa vnějšího.

Petra Pavlasová se na rodila v roce 1972 v Turnově a její barevné abstraktní kompozice zrcadlí energie a emoce, které přináší tvorba i život sám. Sama své obrazy popisuje jako „zachycení vnitřního a vnějšího světa a jeho vnímání – cítění a barevnost, harmonii a disharmonii, pokoj i neklid, lásku a touhu, prostě emoce, které v normálním životě tolik chybí.“

Druhou autorkou je Ludmila Krestešová, která se narodila v roce 1958 a její tvorba zachycuje vesmír v nejširším smyslu slova – vesmír duševní, pozitivní, ale také vnější obklopující a nekonečný. Používá techniku míchání barev, které se vzájemně odpuzují.

„Obrazy jsou hlavně o představách, někdo v nich dokáže přečíst i celý příběh. Z toho důvodu jim nedávám jména, nechci nikoho ovlivňovat, co má v obraze vidět, ani to, jak má viset,“ říká Ludmila Krestešová.  

Obě autorky již za sebou mají několik výstavních akcí – obrazy Petry Pavlasové je možné vidět například na prodejní výstavě Čajovně nebo v Antiku v Čelákovicích, Ludmila Krestešová vystavovala například v kavárně Dejvického divadla, v Palladiu nebo v kavárně U Šnečků v Žatci.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.