Bude zde ke zhlédnutí 40 velkoformátových vtipů, díky podpoře MČ Praha 10 se jedná o vtipy nově vytištěné, dosud nevystavované, dále zde bude vyvěšen panel s životopisem Pavla Kantorka i fotografie z jeho života.

Pokud by návštěvníci chtěli poznat, či se dozvědět o díle Pavla Kantorka více, je možné zajít do školicího centra InGarden, Nad Primaskou 292/45, Praha 10, tam si prohlédnout další vtipy a zároveň nakoupit autorské tisky, katalogy, pohledy…

Profesor RNDr. Pavel Kantorek, Ph.D. nám dovoluje svými výstavami nahlédnout do hlubin dvou různých osobností - na jedné straně do hlubin vědy zahleděného badatele, na straně druhé humoristy, nacházejícího vtip v běžných situacích kolem sebe.

Sám Pavel Kantorek to tak ale nevidí: „Je to, jako když muž má manželku, děti, rodinu - a na druhé straně milenku. Pro mne je věda rodina a humor je milenka. Vtipy mě napadají v době, když řeším nejsložitější problémy časoprostoru, zabývám se složitými rovnicemi. Zahlédnu směšnou situaci v době, kdy je mozek nejvíce unaven, jakoby hledal způsob, jak si odpočinout. Náhle se objeví zkratka, kdy jsou k sobě přiřazeny situace, které zdánlivě spolu nemají nic společného, a najednou to v mozku klikne, zrodí se vtip a hlava dostane nový přísun energie.“

Slavnostní otevření výstavy na hřišti v ulici Nad Primaskou je plánováno na 10. srpna od 15 hodin. Přítomni budou jak organizátoři, tak i svým vlídným hlasem bude s návštěvníky promlouvat Miriam Kantorková, sestřenice kreslíře Pavla Kantorka. Vstup na výstavu i slavnostní zahájení bude díky podpoře MČ Praha 10 zdarma.

Užitečné informace:

Hřiště u rohu ulic Starostrašnická a Nad Primaskou, Praha 10

10. srpna - 14. září, vstup zdarma, pondělí – neděle 8 – 21 hodin

Školicí centrum InGarden, Nad Primaskou 292/45, Praha 10

10. srpna – 5. září, 80 Kč/osoba, pondělí  – pátek 10 – 18 hodin

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.