Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře, vznikla v roce 1796. Tato česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby vypráví  příběh o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

Česká mše vánoční zasazená do českého prostředí se pro svou radostnou atmosféru prostřednictvím opisů brzy rozšířila do celých českých zemí. V současnosti hrané verze jsou sestaveny na základě kritických rozborů opisů, jelikož se do dnešních dnů nedochovala originální partitura a od počátku vznikalo mnoho úprav.

Česká mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815) je i více než dvě stě let po svém vzniku symbolem českých Vánoc a holdem k oslavě narození Ježíše Krista.

„V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zazní ve čtvrtek 17. prosince od 19. hodin v podání studentů a pedagogů Základní umělecké školy Praha 10 – Hostivař. Zazpívají také hosté z uměleckých škol z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Chorvatska,” uvedl Mgr. Aleš Pištora z tiskového oddělení Arcibiskupství pražského. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.