Pražský hrad je nejvýznamnější českou památkou stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště založeného v 9. století jeden z největších hradních komplexů na světě.

Hrad tvoří rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů - od staveb románských z 10. století přes gotické ve 14. století po zásahy architekta Josipa Plečnika v období 1. republiky i poslední úpravy z konce XX. století.

Pražský hrad je otevřen denně: 1. 4. až 31. 10. od 5 do 24 hodin, a to: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, expozice Svatovítský poklad, Zlatá ulička, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác a Velká jižní věž katedrály.

Reprezentační prostory Pražského hradu

Prostory určené pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta vytvářejí okruh v prvním podlaží všech křídel tzv. Nového paláce. Některé z nich sloužily jako reprezentační a obytné prostory panovníků již v 16. století. V době tereziánské přestavby v 18. století byly upraveny salony v jižním křídle a po roce 1918 byl okruh dobudován o vstup v západním křídle.

Z Matyášovy brány vede Pacassiho schodiště přímo do reprezentačních salonů v jižním křídle a Sloupová síň s Rothmayerovým sálem do velkých sálů severního křídla. V něm vznikly v 16. století pro sbírky císaře Rudolfa II. dva velké sály - Španělský sál a Rudolfova galerie. Středním křídlem Nového paláce vede Široká chodba, k níž přiléhají Nové salony, upravené v 60. letech 20. století. Janákova hala a Oktogon spojují střední křídlo paláce s jižním.

„V sobotu 3. května budou v době od 9. do 16.30 hodin otevřeny reprezentační prostory Pražského hradu. Návštěvníci tak budou mít opět možnost vidět běžně nepřístupné sály, salonky a místnosti, ve kterých se na Pražském hradě odehrává ceremoniální život. Návštěvníci mají možnost vidět např. Rothmayerův sál, Španělský sál, Rudolfovu galerii a salony Jižního křídla Nového paláce (např. Trůnní sál, Brožíkův sál či Habsburský salon). Po celé prohlídkové trase budou podávat výklad o zařízení a využití sálů pracovníci průvodcovské služby Správy Pražského hradu. Přístup do reprezentačních prostor bude Matyášovou branou z I. nebo II. nádvoří,” uvedl Mgr. David Šebek, mluvčí Správy Pražského hradu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.