Pro Maria Perniolu představuje stín oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň.

Perniolu nezajímá nasvícený artefakt, ale jeho pozadí, důvody jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože kurátoři výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují.

Název Umění a stín vyjadřuje zdánlivý rozpor mezi uchopitelným a neuchopitelným, čímž klade otázky na téma „co je umění?“ a „jak vlastně umělecké dílo konstituuje svůj stín?“ 

Výstava provádí návštěvníka různými formami modernity. Do popředí vystupuje různorodost v plném významu, ať už se jedná například o Athény a venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání. 

Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se zaměří na prostorové formy pod širokým označením „umění” a v galerii NoD se exponáty budou pohybovat na zdech jako „stíny”. Obě části jsou pro veřejnost otevřeny od 6. února. Galerie NoD hostí přehlídku do 17. března, galerie Českého centra Praha do 23. března.

Hlavními kurátory jsou Edith Jeřábková, Dominik Lang, kteří přizvali ke spolupráci Jiřího Příhodu, Pavla Humhala, Simone Bader, Heima Zobernigema, Rolanda Kollnitze a studenty pražské AVU, UMPRUM i vídeňské AdBK.   

Rakouská část projektu s názvem Slunce svítí do zaprášeného kouta osloví vídeňského návštěvníka a její organizátor, České centrum Vídeň, naláká příznivce k výloze Windows Gallery. „Výloha“ zde reprezentuje prostor, u něhož člověk hledá něco, co by si mohl koupit, co jej potěší. A přitom spatřuje sebe sama. Výstava se koná od 7. února do 31. března ve Windows Gallery, České centrum Vídeň, Herrengasse 17.

Projekt je výsledkem společné práce i úvah studentů UMPRUM Anny Ročňové a Jana Boháče. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.