Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí ve 22 zahraničních metropolí tří kontinentů.

Na dvou těchto centrech nastupují noví ředitelé - na Českém centru v Miláně nastupuje Radka Neumannová a České centrum v Mnichově povede Ondřej Černý. Oba s sebou přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy.

České centrum Milán bylo založené v centru metropole v roce 2010. Disponuje reprezentativními prostorami, v kterých se každoročně uskutečňují výstavy, besedy s českými umělci, koncerty a prezentace.

Ředitelkou Českého centra  Milán byla jmenována Mgr. Radka Neumannová (od listopadu 2013). Vystudovala obor teorie kultury (kulturologie) na FF UK a mezinárodní politické vztahy na VŠE (1976).

Představy o vé činnosti definuje takto: „Ráda bych, aby se milánské České centrum stalo pod mým vedením otevřenou a kreativní platformou schopnou iniciovat i podporovat společné bilaterální projekty, s cílem zlepšit odezvu a povědomí o současné české kulturní scéně v Itálii.“

Mezi její aktivity by měla patřit podpora prezentace českého designu a posílení budování jeho image se snahou zařadit jej mezi světovou špičku, která se v Miláně prezentuje. Hodlá dále rozvíjet projekty v oblasti filmu, literatury a současného umění. 

České centrum Mnichov zahájilo svou činnost v roce 2000. Disponuje galerijním prostorem, ve kterém vystavovala celá řada významných českých umělců.

Do jeho vedení nastupuje Ondřej Černý (od 1. 1edna 2014). Vizi budoucího směřování centra Ondřej Černý popisuje následovně: „Svou misi v mnichovském Českém centru vyhlížím s pokorou a respektem, ale i s velkou radostí a vzrušením. Považuji ji za vyvrcholení svého dlouholetého profesního zájmu o německou kulturu a kulturní diplomacii, zájmu, který mne vždy doprovázel při mé práci jak v Divadelním ústavu, tak v Národním divadle.“

Ondřej Černý (1962) po studiu oboru knihovnictví a vědecké informace na FF UK pracoval v  Divadelního ústavu (1987–1990), dále působil jako redaktor  časopisu Svět a divadlo (1990-95) a ředitel Divadelního ústavu a ředitel dvou ročníků Pražského quadriennale. Prvního dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012.

Překládá z němčiny současné divadelní hry a přednáší na katedře kulturologie FF UK a katedře Arts managementu VŠE. Spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka a je korespondenčním členem Saské akademie umění, členem umělecké rady AMU a Rady Národního muzea. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.