V prostorách galerie Českého centra Praha, v Praze 1 v Rytířské ulici, je od 7. 11. do 6. 12. nainstalována výstava, která procestovala Dánsko i Norsko (včetně Grónska a Faerských ostrovů).

Návštěvníci v ní nahlédnou do světa inuitských a sámských mýtů, bajek, pověstí a pohádek očima dvou českých výtvarníků – Martina Velíška a Luboše Drtiny.

Příběhy v nich vysvětlují, jak vzniklo slunce, měsíc a hvězdy, proč je příroda taková, jaká je, a proč různá zvířata vypadají tak, jak vypadají.

O uchování mytologických příběhů, bajek, pověstí, pohádek a písní pro moderní dobu se zasloužili zejména dánsko-grónský polární badatel a spisovatel Knud Rasmussen a norský filolog a učitel sámštiny Just Knut Qvigstad.

Většinu grónských mýtů a pověstí  sesbíral a přeložil do dánštiny Knud Rasmussen (1879–1933), nazývaný také jako „otec eskymáků“, který jako první překonal Severozápadní cestu se psím spřežením. Knihou přispěl k hlubšímu poznání tohoto hrdého a statečného národa a obohatil svět literatury o tuto vypravěčskou tradici. Z jeho díla vznikl český výběr nazvaný Grónské mýty a pověsti, který přeložili Viola a Zdeněk Lyčkovi s ilustracemi Martina Velíška.

Just Knut Qvigstad (1853–1957) sesbíral mnoho mýtů, pověstí a pohádek z Laponska, které přeložil do norštiny. Norská verze  Brity Pollanové s názvem Sámové vyprávějí se potom stala odrazovým můstkem pro český překlad Violy a Zdeňka Lyčkových.

Kniha s názvem O muži, který si koupil svědění ilustrovaná Lubošem Drtinou zachovává členění příběhů tak, jak jsou často zobrazovány na šamanských bubíncích: příběhy z cizího světa (boj, erotika, kontakt s ďáblem), příběhy z blízkého světa (rodina, sousedé, šamani, zvířata, znamení smrti, střet starých a nových časů aj.) a příběhy o mrtvých (mrtvoly, štvanci).

Výstava syrových, drsných a zároveň humorných ilustrací Martina Velíška byla poprvé prezentována v roce 2008 v grónském hlavním městě Nuuku jako součást projektu České dny v Grónsku a poté i v dalších grónských městech, v letech 2010–2013 pak putovala i po městech v Dánsku. 

U příležitosti otevření nových prostor Sámského centra v norském hlavním městě Oslu byla prezentována výstava ilustrací Luboše Drtiny v roce 2012. Ve stejném roce byla spolu s výstavou ilustrací Martina Velíška součástí Českých dnů na Faerských ostrovech.

Výstava se v Praze koná za podpory Skandinávského domu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.