Konference proběhla pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí.

Setkání provázely Marta Gellová z EFPA ČR a Jana Merunková z yourchance. Obě tyto společnosti jsou národními organizátory Global Money Week. Dámy prezentovaly předběžné výsledky a data k formám a počtům zapojených subjektů a dětí do týdne finančního vzdělávání. Číslo zapojených dětí a mládeže bude určitě přes 17 000, což je velký a nečekaný úspěch.

Konferenci zahájil viceguvernér a člen Bankovní Rady ČNB Tomáš Nidetzký a na něj navázala řeč hlavního partnera GMW 2019 v podání Tomáše Doležala z Komerční banky. Vystoupili zde dále zástupci Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, NN Životní pojišťovny, Modré pyramidy, ČSOB, Partners a další.

Milan Tomášek z NN apeloval na důležitost myslet na důchod a dělat si finanční plán a rezervu. Jitka Hajičová z ČSOB interpretovala jejich výzkum finanční gramotnosti a aktivity banky, které v této pro ně stěžejní problematice dělají.

Příspěvek Pavly Rýznarové ze Spendee předeslal důležitost o penězích hovořit jak v rodině, tak mezi přáteli, což je aktuálně spíše tabu. Spíkři z eDO finance sdíleli jejich aktivity, kterými se snaží podporovat finanční vzdělávání a představili vlastní on-line finanční hru Život podle Vás, která je vhodná pro všechny generace.

Pavel Benčo z Modré pyramidy prezentovat projekt pro žáky prvních tříd, kdy si hrou v šachy fixují různé předpoklady pro budoucí život i přístup k finančnímu vzdělávání jako zvýšení matematických i paměťových schopností, trénink koncentrace a rozhodování v omezeném čase.

Závěrem dne proběhly tři panelové diskuze, kde vybraní odborníci diskutovali k tématům Rodiče a děti ve finančním vzdělávání, Roli municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a Oddlužení.

Třetí panel byl věnován problematice oddlužení. Radek Hábl z Mapy exekucí informoval o aktuální situaci počtu exekucí a odhalil některá čísla: „V roce 2018 došlo k poklesu nově zahájených exekucí a více exekucí bylo v tomto roce ukončeno než zahájeno. Číslo 4000 dětí do 15 let, které jsou aktuálně v exekuci, ale není úplně veselé.“

V průběhu dne byly slavnostně předány certifikáty Finančně gramotná škola a proběhlo také vyhlášení vítězů turnaje FinGRplay. Do rukou Jany Doležalové ze Základní školy Smetanova ve Vimperku byl poprvé v historii předán Diamantový certifikát Finančně gramotné školy. Toto ocenění bylo předáno lokálnímu lídrovi za šíření finanční gramotnosti nejen na půdě školy, ale i mezi rodiče, jiné školy, pedagogy, žáky a další instituce v regionu. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.