O titul Mapa roku 2014 bojovalo celkem 80 produktů, které do soutěže přihlásilo 29 producentů nebo samotných autorů z celé ČR. V kategorii atlasů, souborů a edic map jich bylo 19, nejvíce - 43 titulů - bylo přihlášeno do kategorie samostatných kartografických děl, chudší už byla účast kartografických děl pro školy, do které byly přihlášeny jen tři tituly, studentských prací bylo 9 a digitálních produktů bylo šest.

Odborná komise v každé kategorii nominovala několik titulů. O nich se pak hlasovalo, který z nich je nejlepší, aby titul s největším počtem hlasů získal výroční ocenění.

V kategorii Atlasy, soubory a edice map získal prvenství Akademický atlas českých dějin z nakladatelství Academia. Unikátnímu atlasu konkurovala další díla - Edice turistických map 1 : 25 000 z Geodézie On Line, dále Kapesní atlas světa z Kartografie PRAHA a Topografická mapa České republiky 1 : 25 000 coby produkt Ministerstva obrany ČR, VGHMÚř v Dobrušce.

V kategorii samostatná kartografická díla zvítězila turistická mapa Labské pískovce v měřítku 1 : 25 000 z produkce společnosti Geodézie On Line.  Mapa zobrazuje území národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko.

V nominaci byly ještě tyto tituly 111 Nej… České republiky, 1 : 500 000 od Kartografie PRAHA, dále Labská stezka – dálková cyklotrasa 1 : 100 000 od společnosti SHOCart a Lužnice – vodácká mapa 1 : 50 000 od stejné společnosti. 

V kategorii Kartografická díla pro školy z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace, leč přesto byl vyhlášen vítězný titul, kterým je učební pomůcka Užij si mapy od společnosti Kartografie HP.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu nejvíce hlasů získala Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz. Oba produkty naleznete na portálu Seznam.cz. Známý mapový produkt získal prvenství před nominovanou dvojicí Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz z VÚGTK  a Tenký mapový klient HZS ČR od Hasičského záchranného sboru ČR.

V kategorii Studentské kartografické práce byly v nominaci práce Terezy Kutišové z UK v Praze Lomy Amerika a dále práce Tomáše Králíka z UP v Olomouci Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka. Prvenství získala Kateřina Gajdošová z Ostravské univerzity za práci Víno a vinohrady na Moravě.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2014 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích ještě jedno zvláštní ocenění. To převzali zástupci Ministerstva obrany Geografické služby Armády ČR a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu za dlouholetou produkci kvalitních topografických map ČR.

„Kartografické produkty zpracované zavedenými českými kartografickými společnostmi jsou když ne lepší, tak určitě srovnatelné se špičkovými pracemi, s kterými se můžete setkat v zahraničí,” má jasno uznávaný kartograf Vít Voženík z Palackého univerzity.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.