Na lednovém zasedání Rady českých zeměměřičů, které se konalo v úterý 25. ledna, byly uděleny dvě jedničky a to za akci roku 2011 a publikaci uplynulého roku.   

Akcí roku se stala Mezinárodní konference o katastru nemovitostí, která proběhla v září 2011 souběžně s programem připraveným k Zasedání 7. Komise FIG v Karlových Varech. 

"Největší uznání náleží především organizátorům z Karlových Varů Liborovi Tomandlovi, řediteli zdejšího katastrálního pracoviště, dále ředitelce Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj Jitce Stoklasové a představitelům odborné skupiny pro katastr nemovitostí Olze Buršíkové a Heleně Šandové," vyjmenovala hlavní organizátory akce roku (psalo se o ní v desítkách odborných zeměměřických časopisů z celého světa) Jana Chudobová ze sekretariátu svazu.

Publikací roku se stal Sborník referátů vydaný k semináři Technická mapa v souvislostech digitální mapy veřejné správy (DMVS).

"To byla jedinečná akce, při které se sešli všichni důležití odborníci a představitelé z téměř všech rezortů, jež se tvorbou a využíváním digitálních map zabývají. Bylo dobře, že se podařilo téměř od všech přednášejících získat před seminářem jejich příspěvky, které pořadatelé dokázali předat k recenznímu posouzení a ještě včas vydat. Navíc o publikaci začal být zájem i mezi odborníky, kteří se o semináři doslechli až po jeho skončení. Sborník je první a hned zdařilý pokus o shrnutí různých názorů o problematice digitální mapy veřejné správy do jednoho více než stostránkové sešitu," potěšil svým názorem editora publikace Jiřího Bureše z VUT Brno známý geodet a předseda zkušební komise pro udělování osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro geodetické práce Petr Polák.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.