Nadační fond Clam-Gallas Stiftungsfonds, založený potomky Clam-Gallasů, hrady a zámky představí v dobách vlastnictví rodů Clam-Gallasů a Gallasů.

Hrabata Clam-Gallasové a jejich sídla (1768 – 1945)

„Sídla zděděná po Gallasech tvořily gotické hrady přestavěné na zámky nebo zámecké novostavby jako Frýdlant a Liberec (od 1634), Lemberk (od 1726), Grabštejn (od 1704) a Černousy (zbořeny 1981). Další dali Clam-Gallasové vystavět sami: klasicistní zámek v lázních Libverda, lovecký zámek (dům) na Smědavě (postaven 1910, shořel 1969), lovecký zámek na Nové louce (přestavěn po 1844, při pozemkové reformě roku 1919 připadl československému státu). Velké či menší nemovitosti jako stálá či jen sezónní sídla vlastnili Clam-Gallasové nejen na severu Čech, nýbrž na různých místech České republiky,” informoval Milan Svoboda z Nadačního fondu Clam-Gallas - Stiftungsfonds.

Ve východních Čechách zámek Dětenice u Jičína přestavěl Jan Kristián Clam-Gallas v letech 1762–1765. Prodal ho roku 1797 baronu Jakubu Wimmerovi. Součástí dětenického panství byl také zámek Mcely.

Témuž Wimmerovi prodal už roku 1793 Kristián Clam-Gallas zámek Rožďalovice u Nymburka. Zámek Pohled u Havlíčkova Brodu koupila roku 1864 od Evžena Sylva-Tarouccy Klotilda Clam-Gallasová. Poté se stal dědictvím a majetkem Klotildy Festeticsové. Roku 1945 byl konfiskován. Zámek Přibyslav u Havlíčkova Brodu převzala od Josefa z Dietrichštejna roku 1862 Klotilda Clam-Gallasová. Po jejím skonu (1899) zdědily objekt dcery Eduardina Khevenhüller-Metsch a Klotilda Festetics-Tolna; přišly o něj během pozemkové reformy 1923.

„Zámek Obříství u Mělníka vlastnil v letech 1803–1817 Kristián Clam-Gallas a dal ho opravit (1810). Po sedmi letech jej prodal generálu Františku Kollerovi. Zámek Luštěnice u Mladé Boleslavi koupili roku 1774 od Scherzerů z Kleinmühlu. Zámek Klecany u Prahy, jejž navštívila císařovna Marie Terezie, patřil Gallasům a jejich nástupcům Clam-Gallasům v letech 1727–1803. Objekt koupil hostinský František Vobořil.

Zámek Žďár nad Sázavou na jižní Moravě v 19. století vlastnili Clam-Gallasové a po nich příbuzní, Kinští, až do konfiskací roku 1945. Pět dcer svým sňatkem získalo možnost užívat zámky svých manželů, proto se Clam-Gallasové a jejich příbuzní vídali mj. na Orlíku, Hluboké, Karlově Koruně u Chlumce nad Cidlinou, v pražském paláci Clam-Gallasů, v hejnické vile atd.

Zděděný rodový palác ve Vídni na Währingerstrasse č. 30 musely Clam-Gallasovy dcery prodat Francouzům roku 1954 kvůli finančním těžkostem,” uvedl Milan Svoboda.

Rok Gallasů a Clam-Gallasů bude zahájen v březnu v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci.

Patronát nad tímto projektem převzal Nadační fond Clam-Gallas Stiftungsfonds, založený v roce 2015 potomky Clam-Gallasů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.