„Díky naší spolupráci s muzejními, církevními a dalšími veřejnými i soukromými institucemi je výstava skutečně průřezová. Návštěvník se tak může setkat nejen s historií a památkami šlechtických rodin z přístupných hradozámeckých sbírek, ale i s rody, jejichž sídla nebyla nikdy zpřístupněna. Veřejnosti rovněž můžeme připomenout i některé slavné rody, po nichž se dochovaly jen ojedinělé památky portrétního umění, a také představit mnohé pozoruhodné artefakty doby renesance,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Výstava, která je jedním z vrcholů probíhajícího Roku renesanční šlechty, se koná ve Šternberském paláci v Praze od 13. října do 4. března 2018.

Jedinečná výstava Podoby a příběhy přináší výběr z dochovaných sbírek českých a moravských hradů a zámků z 16. a počátku 17. století. Představí vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodů. Nebude chybět nejstarší portrét Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání potomků, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

„Památky portrétního umění patří mezi nejstarší a nejdéle uchovávané autentické součásti sbírek a mobiliářů českých a moravských hradů a zámků. Tyto doklady o podobách předků, členů panovnických a aristokratických rodů i slavných osobností byly dědictvím, jež po generace dekorovalo vybrané části rodových sídel. Portrétní galerie jsou dnes jedním z nejvýznamnějších míst, kde se lze setkat s památkami na osobnosti rodů dávno vymřelých, které svého času tvořily historii země,“ připomíná hlavní kurátorka výstavy Eva Lukášová z Národního památkového ústavu.

Osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance a jejich životní příběhy návštěvníkům přibliží medailonky, heraldické a genealogické památky, archiválie i předměty uměleckého řemesla, jež bývaly na renesančních portrétech zobrazovány jako doklady statusu a zámožnosti portrétovaného.

Součástí výstavy budou i unikátně dochované renesanční textilie a příklady šperků. Například unikátní národní kulturní památka – stříbrná šlikovská mincovní kazeta s vzácnými šlikovskými ražbami mincí z Jáchymova, renesanční náhrdelník ze Svatovítského pokladu či exempláře vonného šperku – pomandru – luxusního doplňku oděvů dam doby renesance.

Z archívních památek budou vystaveny proslulé šlikovské listiny vydané za císaře Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika, pokutní registra Petra Voka či takzvaná Zlatá kniha černokostelecká s popisem zámku Smiřických. Originály těchto vzácných dokumentů však mohou být vystaveny pouhý měsíc. Na přelomu ledna a února pak budou poprvé v historii vystaveny originály slavných dopisů Perchty z Rožmberka.

Portréty renesanční šlechty pořádá ve Šternberském paláci Národní památkový ústav ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Akce Roku renesanční šlechty probíhají po celý rok 2017 na téměř třiceti hradech a zámcích.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.