Bitva na Bílé hoře, která byla svedena v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, na dalších 300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud českého státu. 

Připravovaná celková rekonstrukce poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře nabídla příležitost oživit debatu o významu Bílé hory a přidat další současný úhel pohledu. Olivier Chaline, autor nedávno česky vydané publikace k tématu říká, že tato bitva „rozděluje české dějiny ve dví“. 

Umělecká intervence spočívající v dočasné úpravě hrobu padlých v bitvě 8. listopadu 1620 na Bílé hoře bude ústředním bodem, který budou doprovázet další akce. Intervenci, na které spolupracovali architekt Norbert Schmidt, malíř Patrik Hábl a hudební skladatel Michal Rataj, bude možné poprvé shlédnout při oficiálním zahájení celého projektu 7. září v 18.00 hodin, kdy se bude v areálu poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé hoře konat ekumenická bohoslužba. Předsedat jí bude biskup Václav Malý a pražský senior Českobratrské církve evangelické předsedající Roman Mazur. Hrob se dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné. 

Pásmo nejrůznějších setkání si klade za cíl oživit debatu o významu Bílé hory. Jednou z prvních akcí je přednáška o politické interpretaci výmaleb Marie Nechvátalové a komentovaná prohlídka poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, která se koná 17. září od 19.30 hodin. Ve středu 8. října rozezní taktéž poutní areál od 20.00 hodin Hexameron (hudební projekt studentů DAMU, HAMU a VŠE). O kostelech Panny Marie Vítězné v Praze a v Římě promluví v pražském karmelitánském kostele 23. října od 19.00 hodin prof. Jan Royt.

Jeho součástí je také debata katolického a evangelického církevního historika (Tomáš Petráček, Peter Morée), která se bude konat 30. října od 19.30 v Dominikánské 8. O Bílé hoře v literatuře promluví v bělohorském areálu 5. listopadu od 19.30 hodin Martin Bedřich.

Bělohorský podzim 2014 vyvrcholí 8. listopadu 2014 od 18.00 hodin na Bílé hoře ekumenickou bohoslužbou za předsednictví Daniela Fajfra, předsedy Ekumenické rady církví v České republice a kardinála Dominika Duky, pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference.    

Záštitu nad Bílou horou 2014, kterou pořádá Opatství Venio a Centrum teologie a umění při KTF UK s podporou mnoha dalších institucí včetně Arcibiskupství pražského, převzali ministr kultury Daniel Herman, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.