Již čtvrtý ročník mezinárodního varhanního festivalu se koná v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Pod názvem Svatovítské varhanní večery je pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Záměrem je umožnit zájemcům o varhanní hudbu jedinečný zážitek ze zvuku unikátních romantických Mölzerových varhan v monumentální architektuře katedrály. Varhany mají tři manuály, 58 znějících rejstříků a 4475 píšťal.

Do programu jsou proto zařazována i varhanní díla, která díky svým nárokům na dispozici nástroje na běžných varhanách interpretovatelná nejsou (např. Messiaenův cyklus Oslavená těla, Laudes Petra Ebena nebo VI. varhanní symfonie Widorova).

Festival rovněž vytváří příležitost slyšet v pěti festivalových večerech (festivalové úterky do 29. července) v interpretaci pěti renomovaných varhaníků včetně jednoho zahraničního interpreta nejzajímavější tituly z varhanní literatury napříč obdobími, styly a žánry, včetně skladeb soudobých autorů.

Mezinárodní varhanní festival, který zahájila Eva Bublová, pokračuje vystoupením dómského varhaníka a sbormistra sboru klášterního dómu Svatého Kříže ve Švábském Gmündu Stephana Becka (8. 7.). Dále zahraje Karel Hiner (15. 7.), varhaník a regenschori u sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a Josef Rafaja (22. 7.), který vyučuje varhanní hru na pardubické konzervatoři. Festival zakončí vystoupení Lindy Čechové Sítkové (29. 7.), varhanice v Praze u sv. Prokopa a u sv. Jana na Skalce.

Šéfdramaturgem festivalu je hudební ředitel a titulární varhaník svatovítského dómu MgA. Josef Kšica.

Záštitu nad projektem, který je prestižní kulturní událostí letošního léta a zároveň vrcholem turistické sezóny, převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.