Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží v nové webové aplikaci.

V Náprstkově muzeu si děti před odbornou porotou prověří své znalosti v prezentaci své postavy finančně gramotného člověka a vlastní herní rodiny, kterou vytvořily v online části soutěže. Body získané za správné odpovědi pak promění za tzv. chechtáky - měnu soutěže. Závěrem si týmy připraví krátké shrnutí, co nového se při soutěži Rozpočti si to! naučily a co jim hra přinesla.

Letos se do soutěže Rozpočti si to! přihlásilo více než 220 týmů z celé České republiky. Do velkého finále se dostalo 5 týmů z 1. stupně základních škol, 16 týmů ze 2. stupně a 12 týmů ze středních škol. Držme jim palce. 

„Smyslem hry je seznámit žáky a studenty s různými vzdělávacími nástroji, díky nimž se mohou rozvíjet v oblasti financí, domácího hospodaření a podnikavosti. Soutěž také u dětí rozvíjí schopnost pracovat s informacemi a učit se různými způsoby včetně schopnosti týmové spolupráce, kreativity a ICT kompetencí,“ popisuje hru Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.