Dnes jím jako Ind

Tento projekt pro školy probíhá letos již po osmé, trvá až do konce dubna a je určen dětem I. a II. stupně ZŠ a SŠ. Organizátoři chtějí učitelům pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělat své žáky. Přejí si, aby žáci a studenti poznali, jak se žije v jiných částech světa a uvědomili si obrovský rozdíl mezi naším způsobem života a životem dětí v Indii.

Název vznikl na základě myšlenky, že žáci zkusí jíst jeden den jako jejich vrstevníci v chudé části světa.

Výukové materiály

Pro práci s dětmi jsou připravené zajímavé pracovní listy (verze pro I. a II. ročník ZŠ a pro SŠ). Podklady byly připravovány společně s dobrovolníky působícími v dané zemi na základě jejich osobních prožitků a zkušeností.

Mnoho dalších materiálů je k dispozici zdarma na stránkách dnesjimjako.cz: recepty, osobní svědectví dobrovolníků, fotogalerie, písně, videa, informace o Indii apod. Naleznete tam i hodnocení minulých ročníků. Žáci se rovněž mohou zapojit do soutěže. 

Jak se zapojit

Škola, která má zájem o projekt Dnes jím jako Ind, se může zaregistrovat na stránce http://www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako/registrace/ až do 15. března 2018. Po registraci získá řešení k pracovním listům s dalšími doplňujícími informacemi a plán vyučovací hodiny. Výuku lze začlenit do hodin zeměpisu, multikulturní výchovy, občanské nauky, dějepisu aj. 

Projekt realizuje Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., která školí a vysílá mladé lidi na dobrovolnou službu. Vyškolila a vyslala téměř dvě stovky dobrovolníků do různých zemí světa pomáhat chudým a znevýhodněným dětem. Pomohla již ve 21 zemích. Dobrovolníci jezdí až na jeden rok například do Mexika, Konga, Indie, Angoly, Ekvádoru, Bulharska, Německa aj.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.