Jako každý rok bylo cílem studenty neformálně vzdělat v oblastech, které škola nemá čas a prostor pojmout. Hlavní důraz je kladen na sebeprezentaci, schopnost komunikace a vyjádření názoru. Velký prostor je věnován i debatě, která je vedena dle pravidel Debatní ligy.

Na akci byly celkem 4 bloky:

1.       Improvizace – blok pod vedením zkušené lektorky Páji Sedláčkové, která je dlouhodobě studenty hodnocena jako nejlepší lektorka. Blok si klade za cíl studenty uvolnit, naučit pohotové reakci, otevřenosti a zároveň navodit příjemnou atmosféru na úvod akce. 

2.       Neverbální komunikace – pod vedením Vandy Gabrielové si studenti osvojili základy řeči svého těla 

3.       Debata a argumentace – blok, který studenty podněcuje k zájmu o kvalitní diskuzi a učí je správnému užití argumentů, a to i v situacích, kdy musí obhájit názor, se kterým se zcela neztotožňují. Blok jako tradičně vedl Michal Pečeňa. 

4.       Dialogické jednání – nový blok pod vedením lektorek Evy Čechové a Hany Malaníkové, kde si studenti vyzkoušeli opět něco zcela nového. 

Závěrečný blok poskytl studentům prostor vyzkoušet si nově získané zkušenosti a zároveň získat zpětnou vazbu od lektorů i mezi sebou navzájem.

Seminář Řečniště je skvělou příležitostí zejména pro studenty, kteří mají ostych vystupovat před třídou. Naučí se zde s ním pracovat, v lepším případě ho úplně odbourají. Řečniště se ale zúčastňují i rození řečníci, kteří se zde zdokonalují a jsou příkladem pro ostatní.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.