Práce, kterou je potřeba udělat, si určuje sama nezisková organizace. Letos například dobrovolníci v denním stacionáři vymalovali stěny.

„To, co tu lidé z Pfizeru dělají, má pro nás obrovskou cenu. Nemám na mysli jen materiální přínos. Pomoc s vymalováním našich prostor je samozřejmě také důležitá, protože je to věc, kterou z kapacitních nebo finančních důvodů často nemůžeme realizovat. Obrovský přínos ale vidím v tom, jaký pozitivní vliv má tato pomoc na uživatele našeho denního stacionáře,“ popisuje spolupráci Lenka Antonie Janištinová, ředitelka organizace Ruka pro život.

Dobrovolníci vyráží pomáhat do vybraných neziskových organizací už pátým rokem. V rámci projektu „Jsem dobrovolník!“ odpracovalo více než 150 zaměstnanců společnosti Pfizer přes 1 000 hodin na místech, která pomoc potřebují. Náklady na materiál a nákup pracovních pomůcek hradí společnost.

„Zaměstnanci přispívají svým časem a prací. Společnost Pfizer pomáhá tak, že každoročně pořádá charitativní tombolu, jejíž výtěžek rozdělujeme mezi organizace, kde naši dobrovolníci pracovali. Od roku 2013 jsme rozdělili více než půl miliónu korun osmi organizacím,“ vysvětluje princip dobrovolnické spolupráce Lenka Kaška, tisková mluvčí společnosti Pfizer.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.