„Projekt podporuje péči o biodiverzitu, minimalizaci dopadů zemědělství na klimatickou změnu. Cílem je udržitelnost a zachování zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů,” informoval Jan Valeška z PRO-BIO Ligy, která se snaží upozorňovat spotřebitele, že nákupem bio potravin věnují péči nejen svému zdraví, ale především každým svým nákupním rozhodnutím hlasuje pro lepší stav půdy a krajiny. 

Do projektu se zařadili například manželé Šelongovi z Pustějova v Moravskoslezském kraji. Ti sázejí na svých polích aleje ovocných stromů, které pomáhají jak k rozdělení ploch, tak k zadržování vody v krajině. V neposlední řadě přinášejí do krajiny krásu svými květy a korunami. Produkce ovoce je v tomto případě jen vedlejším efektem.

Biozemědělství se v České republice řídí řadou zákonů a pravidel, která jsou přísně kontrolována státními institucemi. Přesně definují, co lze považovat za bioprodukci. 

Spotřebitel má jistotu, že nákupem bioproduktů podporuje skutečně farmáře, kteří hospodaří ekologicky. Aby mohli zemědělci používat pro své produkty označení BIO, nesmí používat geneticky modifikované organismy, jakoukoli syntetickou chemii, naopak musí zajistit pohodlí a přirozené podmínky života zvířat. Jejich produkcí nedochází ke znečišťování spodních vod nebo snižovaní úrodnosti půdy.

Další informace o projektu naleznete na stránce Bioinstitut.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.