„Rádi se letos zúčastníme. Líbí se nám vtipná a vizuální forma, kterou satirický karneval upozorňuje na aktuální společenské problémy a snaží se tím ve společnosti vyvolat diskuzi. Je to pro nás dobrá příležitost, jak naše jinak poměrně těžké téma trochu odlehčit a představit problematiku osob s trestní minulostí s větším nadhledem,” řekla k účasti RUBIKON Centra na Sametovém posvícení jeho ředitelka Dagmar Doubravová.

Sametového posvícení, jehož pořadatelem je Inciativa FÓR_UM, se účastní občanská hnutí a iniciativy, které se dlouhodobě věnují různým společenským problémům a snaží se přispět k jejich řešení. Každá naváže spolupráci s výtvarníkem a dramaturgem a poté společnými silami probíhá příprava a výroba masek.

Vedle RUBIKON Centra se Sametového posvícení zúčastní ještě například Člověk v tísni, Greenpeace, Maidan.cz, Nadační fond proti korupci, Síť mateřských center a mnoho dalších.

Jedním z cílů RUBIKON Centra je pomoci lidem s trestní minulostí zapojit se zpět do plnohodnotného života. Proto je zcela rozhodující, aby získali smysluplné a legální zaměstnání. Po odpykání si spravedlivého trestu a propuštění z výkonu trestu si však svůj „cejch na čele“ nesou dál v podobě záznamu v Rejstříku trestů, což je zásadní hendikep na trhu práce.

„Satirický žánr a formát průvodu nám poskytuje zajímavý prostor, jak problematiku osob s trestní minulostí kreativně zviditelnit. Za tímto účelem jsme pro Sametové posvícení oslovili výtvarnici Elišku Vrbovou, se kterou vymýšlíme, jak tuto problematiku vizuálně ztvárnit. Rádi bychom představili nelehkou realitu, se kterou jsou osoby po výkonu trestu konfrontovány, formou alegorie,“ nastínila plány RUBIKON Centra PR ředitelka Anita Homrová. 

Podle výtvarnice Elišky Vrbové by alegorie měla zobrazit na jedné straně všudypřítomného strašáka  - minulosti, kterou v pojetí RUBIKON Centra představují chapadla hrozící zpoza mříží. Na druhé straně snahu člověka po výkonu trestu uplatnit se na trhu práce a zapojit se zpět do běžného života. To se mu však díky omezeným možnostem na trhu práce daří jen velmi obtížně. Tento výjev bude podle Vrbové vyjádřen postavami oblečenými do kostýmu zpředu připomínající civil a zezadu vězeňský mundúr.

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti. Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci.

Další informace na webových stránkách http://www.sametoveposviceni.cz/ a http://www.rubikoncentrum.cz/

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.