„Dotovat chod existujícího zařízení bývá mezi donátory vysloveně okrajová forma spolupráce. Nic nového nevzniká a na první pohled po této pomoci jakoby nic nezůstává. Plody této štědrosti jsou zkrátka poněkud ukryté v rozuzlených osudech lidí, kteří pomoc a velkorysost moc potřebují,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která Azylový dům provozuje.

Spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi Gloria trvá právě rok a Nadace Agel nyní ohlásila její další pokračování. Chce se i nadále podílet na ochraně těch nejslabších, které ohrožuje nouze, násilí často od těch nejbližších a zdánlivě bezvýchodné životní situace. Maminky s dětmi v Azylovém domě nacházejí útočiště, úkryt před násilníkem, střechu nad hlavou a další pomoc, šitou na míru jejich momentálnímu údělu. 

„Díky velmi osobní formě spolupráce postupně pronikáme do řady osudů maminek a jejich dětí, když mnohé již po roce osobně známe. Známe tak i jejich životní osudy, víme, co prožily. Proto by naším největším přáním bylo, aby byl azylový dům Gloria a všechna podobná zařízení prázdný. Aby ho nikdo nepotřeboval. Protože to je nyní jen zbožný sen, dodáváme jistotu provozovatelům a pomáháme konkrétním maminkám a dětem. Je příjemné vidět na našich společných setkáních, jak se do jejich tváří vrací úsměv,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady nadace PhDr. Dušana Chreneková, MBA. 

„Nejsme úplně zvyklí, že sponzor naše zařízení a akce, které pořádáme, pravidelně navštěvuje. Zástupci Agelu se živě zajímají o naprosto konkrétní osudy žen a rodin, jimž poskytují pomoc. Právě po osobním setkání pomáhají velmi konkrétně. Například nákupem naslouchadla pro jednu maminku,“ uvedl Jaroslav Němec.

Nejen z písemných žádostí a dokumentů, ale také díky návštěvám v Azylovém domě tak lidé z Nadace Agel věděli, že bylo třeba koupit novou pračku, vybavení kuchyně, opravit schodiště a zřídit pískoviště. „Hlavně ale vidí a zažívají, že není zase tak důležité, kde se pomoc uskutečňuje, ale především jak. Tedy že moc záleží na lidech, bez nichž by nám sebekrásnější budovy a zázemí byly doslova k ničemu,“ řekl Jaroslav Němec.

Nadace Agel přispívá na pokrytí mzdových nákladů sociálních pracovnic, terapeutů i žen, které se věnují maminkám ve zcela praktických věcech: učí je pečovat o nově narozené dítě, jak nastavit režim dne odpovídající věku dítěte, jaká je vhodná strava, jak ji připravit a podobně.

„Nadační příspěvek nám dal jistotu ve financování provozu zařízení, jehož největší položkou jsou právě platy. Provoz domu je hrazený z veřejných zdrojů, který však zdaleka nestačí a peníze tak získáváme od stovek drobných dárců i velkých sponzorů,“ dodal Jaroslav Němec.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.