U červeného stánku ASEKOL návštěvníci mohli odevzdat k ekologické likvidaci své drobné elektro do červeného kontejneru, nechyběla soutěž o nový mobil či řada aktivit pro děti, které si mohly vyzkoušet například hod mikrovlnou troubou. Ohlas měl i netradiční slalom s červenou popelnicí a fotokoutek.  

Vyjma dění u červeného stánku se ASEKOL nechat vidět i na hlavním pódiu, kde si z rukou Dany Duchečkové, tiskové mluvčí neziskově hospodařící společnosti ASEKOL, převzala šek na deset tisíc korun Městská část Praha – Královice. Ocenění za nejvyšší výtěžnost sběru drobného elektra za první pololetí roku 2018 si Královice zasloužily díky více než 400 kilogramům odevzdaného elektroodpadu.

Nejen soutěžní motivace ke zpětnému odběru drobného elektra si velmi cenil i Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který je zároveň garantem projektu Koruna za kilo: „Tento dlouhodobý projekt, kdy Národní rada osob se zdravotním postižením obdrží korunu za každý kilogram starého elektra, je velmi důležitý. Finance napomáhají hendikepovaným zařadit se do společnost, umožňují například nalezení stále práce. A to má pro nás velký význam.“

Právě zapojení hendikepovaných do života je stěžejním posláním Cesty za snem, spolku, který byl hlavním organizátorem sobotní akce. Všichni přítomní, ať už zdraví či hendikepovaní, mohli kromě návštěvy červeného stánku ASEKOL vyzkoušet rozmanité sportovní aktivity a zúčastnit se kvadriatlonu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.