Napoleonské války dodnes připomínají němí svědkové doby, umělecká díla, produkty uměleckých řemesel, užité předměty či jakékoliv otisky lidské kreativity, tzv. napoleonika, a my si díky bohaté ikonografii, jejímiž jsou nositeli, můžeme vytvořit představu o událostech a osobnostech, které na přelomu 18. a 19. století hýbaly osudem Evropy.

Jedná se o specifickou kategorii kulturního dědictví, která plní funkci mediátora historické paměti s jasným odkazem na rozporuplnou postavu Napoleona Bonaparta. Jeho závratný životní příběh, který udivoval, překvapoval a děsil zároveň, se po staletí promítá v četných hradozámeckých sbírkách.

Publikace Třináctá komnata Napoleonova je více než výstavním katalogem; vedle synteticky a analyticky zpracovaných kapitol nabízí podrobné ikonografické analýzy signifikantních napoleonik, dokládajících měnící se obraz Napoleona Bonaparta, jež je po staletí oblíbeným objektem sběratelství. Jedná se o recenzovanou monografii, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Již v první kapitole knihy se čtenáři dozví, proč bylo v souvislosti s formováním Napoleonova obrazu zvoleno sousloví Napoleonova třináctá komnata. Referenčním rámcem pro přípravu publikace byla výstava na zámku Duchcov, která se konala v roce 2013 v souvislosti s připomínkou 200. výročí bitvy u Chlumce a napoleonských válek v severních Čechách (1813–2013).

V jednotlivých výstavních místnostech tehdy promlouval k návštěvníkům samotný francouzský císař. Když přitáhl se svými vojsky do severních Čech, české země byly pro něj velkou neznámou – mohli bychom říci třináctou komnatou, ve které jeho vojenské sbory ve finále nečekalo nic dobrého.

Autoři publikace zmapovali a zdokumentovali nejen předměty, které byly prezentovány na výroční výstavě v duchcovské zámecké galerii, ale i další mobilie, které dohledali na hradech a zámcích především v Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Středočeském kraji, tedy v regionech, kterých se válečné události roku 1813 dotkly nejmarkantněji.

Některé z těchto předmětů patřily přímo císaři Napoleonovi - rukavice s výšivkou císařské symboliky, kokardy z císařova klobouku, dopis podepsaný generálem Bonapartem z prvního italského tažení či Napoleonovo umyvadlo z ostrova Elba. V publikaci byl zdokumentován i ústřižek Napoleonových vlasů, vložený do kruhového medailonu, dochovaný dodnes v metternichovských sbírkách na zámku Kynžvart.

Další kapitoly knihy se věnují proměnám Napoleonova obrazu, jak je zachytili umělci v českých zemích i v zahraničí, ale i analýze napoleonské symboliky, ve které se promítají Napoleonovy ambice a vize jeho císařství.

Křest publikace Třináctá komnata Napoleonova s autorskou besedou se bude konat ve čtvrtek 25. ledna od 17:30 hodin v sídle Národního památkového ústavu, v přednáškovém sále obnoveného domu U Voříkovských na ulici Liliové 5 v Praze. Účastníky akce čeká nejedno překvapení.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.