Návštěvníci parku budou moci shlédnout 40 velkoformátových tisků, které představí celoživotní kreslířskou tvorbu pana Kantorka. Hlavními postavami výstavy jsou nejrůznější zástupci zvířecí říše, kteří se předhánějí v humoru.

Pavel Kantorek umí skvěle pootočit perspektivu, se kterou vnímáme běžné situace a divák tak může na chvilku opustit tíhu každodennosti a od srdce se jí zasmát. Zvířecí vtipy autora se dotýkají jak do důsledku domyšlených znalostí o různých druzích zvířat, tak alegorických vtipů, kde zvířata pouze demonstrují lidské chování. Výstavu ocení jak děti, tak jejich doprovod.

Součástí výstavy bude také panel s informacemi o životě a díle profesora Kantorka a s kontaktními údaji na spolek InGarden, kde se případní zájemci mohou dovědět o panu Kantorkovi více podrobností. 

Pavel Kantorek se proslavil v 60. letech jako skvělý kreslíř a humorista, především svými „zvířátky s podtextem politickým“, jak o svých vtipech hovořil. Do jeho emigrace se kresby objevovaly ve většině časopisů – zejména v Mladém světě a v Dikobrazu. Kresby publikoval i v Kanadě, například úzce spolupracoval deníkem Globe and Mail.  

Pavel Kantorek není jen kreslíř, ale zejména vědec. Svůj život zasvětil teoretické fyzice a výzkumu času, kterému se věnuje na Rayendsově univerzitě v Kanadě.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.